Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
147

fr&fofuit . Plerumque tamen Pr&fe&i legionum dieebantur :
talem oiim fuiile Didium Julianum suspieari facit Capitolinus
in ejus vita . Poft Praturam9 legioni yr&sttit in Germanid *vi-
ceftm#. secunda Prtmigenia . De eoium munere , & audloritate
fuse djsferit Vegetius integro Cap. IX. lib. II. de Re Milit.
Interim alius mihi vigesimx secundae legionis Prxfectus produ-
cendus est ex veteri inscriptione , quam Firmj in Piceno vidi
exscripsique. _________

L . CIRPlNIO . T . F . VEL

PRI . pIl . ITER . PRAEF

\

LEG . XXII) N VIR ITERVM

MVNICIPES.

Maceratsc olim lapidem hunc exstitiiTe, locuples testis esi Pom-
pejus Compagnonius Maceratensis Patricius 5 Pompeii Compa-
gnonii Viri do&issimi atque amicissimi avus in Regg. Picen.

р. 39. ubi iilam edidit , verum non ita acctirate ut superva-
caneum fuerit iterurn describere.

LbG. nn FLAV. Legionem uu Flavio nomine insignitam
vidimus n. XXXVI.

PRAEPO.SI PO VMBR. PICEN. ET APVL. Juridics, Cor-
re<5Iores, Consulares Umbrix & Piceni sxpenumero occurrunt,
Pnepositi nusquam, quod sciam . Proinde existimare rite pos-
semus, Prsepositi appeilationem in (nscriptione noiira haudqua-
ouam nomen eiTe dignitatis, aut muneris proprium, verum il-
ia, pro communi lermonis usu , eum significari, qui Provin-
cias, Umbriam, Picenum, & Apuliam regeret . Profedo in
hunc sensum a Cicerone Navarchi dicuntur lib. V. in Verr.

с. 18. Naqjibus. grapoftti . Q, Ligarius C. Considii Legatus ,
ab rodcm Considio in Africa cum Imperio reli&us , Orat.
p o Lig. Cap. 2, Africa gr&gofitus; Gailias fortassie Proprxtor
ab Hirno Cos. misius lib. XIV. ad Attic. Ep. 9. Galluz prtz-
sofitus . Quod si parum id probaretur, ad extraordinaria Im-
pena confugiendum erit . Exrraordinayia Imperia pro re na~
ta per italiam data fuiise animadvertit doctissimus Seipio Maf-

fxjus
 
Annotationen