Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
a

Priapi Templum. 18.

Presbyter S. Prifcilltf, 203.

Prodigta Pijauri obferva-

ta. 134.

Qr

Litera Etrufci
A carebant. 62.

'Quiefco Verbum
pluribm modis corru-
ptum. 198.

fhiinquennalitas Colonica
Cenfura. 68.

Quinqueremes. 176.

RAtionibus Patrimo•
ofjicitm diver-
/z/w? cuflodia ratio*
num Patrimonii. 196.

JReinesus notatus. 107.

Kefurrediio clare indica-

203.

Refpublica Fifaurensts . 15.

Rbetor Pisaurensts . 152.

SLiteradimidium st-
x gnificat. 180.

Scutarii qui. 204.

Servi publict a Colonia
manumisss ab ea nomen
accipiebant. 18.

Seviri Auguflales. 22.

Collegiorum. 145.192.
Ssortia Conflantius Pisau-
ri DominuSo 12.

Joannes PisauriDo-
minus. 188.

Stgtlla stidta *> 197*

Sportularum nomine in
largitionibus quid intel-
ligatur. 124.

Spurii silii qui dicantur . 161.
Stellatina Tribus Corto-
nenstum. 57.

TEmplum BaccbiPi-

• 5*

Cereris. 4.
Deoru Au-
guflorum. 24.
Jot;*/. 2.

Priapi• 18.

Termini Colonia Pifauren. 2 7.
Z). Terentius P faurenftum

Patronus. 4.

natione Pisau-
rensis. 186*

Theatri Pifaurenfts rude-

diruta . 13.

Tbermarum Pisaurenstum
rudera• 1 to,

Triadis Sacrofanbla bje-
roglypbtcum. 20 r.

Tribuni Militum. 113.

Turris Campanaria Ca-
tbedralis Ecclesia • 1 r.

u

Rotunda. 199.

4 Pifauri ftrata
a Fulvio Flacco . 2*

Flaminia Itinerari-
»/» reftdutum 5 3,

Vinum Pifauri plurimum. 9.

Urb/num Metaurenje ubi
sutrit. 95.

F /

/


S.
 
Annotationen