Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 56
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0062
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

10. Kremnica,
tzv. hradný kostol,
dvojlodie,
tridsiate
až štyridsiate roky 15. stor.
(foto Hyhlík,
archív SÚPPOP Praha)

ako o dóležitý oporný bod proti husitskému ná-
poru bola po roku 1423 přestavba hradu vo forme
pravidelného štvorstranného kastela a rozsiahle
fortifikačné akcie na hrade i v samom meste. Vý-
tvarné na j hodnotnější článok týchto akcií, přesa-
hu júcich cez polovicu storočia, tvoří na okrají
hradného komplexu tzv. Korvínova veza, spro-
strcdkujúca styk areálu s podhradím. Jej kvadra-
tické jádro opakuje na nárožiach bosáž hradného

paláca a dekorativně sa obohacuje napojením
kamennej kresby zložencj z přestupujúcich sa
tvarov neskorogotického článkovia.15
Hned’ v prvých rokoch nového storočia přistu-
puje bratislavská městská obec k realizácii monu-
mentálnej stavby, ktorá by nahradila póvodnú
požiarom zničenú baziliku. Ob vodné murivo lo-
dí a združené okná bolí výsledkom prvej etapy
přestavby, výtvarné závislcj od práč vykoná-

56
loading ...