Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Seite: 106
DOI Heft: DOI Artikel: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0112
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Literat ùra

As ebner, Joseph: Kurze, Uibersicht der sämmtlichen
Berg-Poch-Hütten und Münzt-Manipilationen in der
König! freien Haupt-Bergstadt Kremnitz, Ofen 1828.
Bakonyi, (?): Az öntött eremröl. Az érem IV (1926),
str. 13—15.
Belházy, Johann: Das Kremnitzer Münzzeichen K — B.
Numismatische Zeitschrift XXI, str. 489.
Bergmann, Joseph: Medaillen auf berühmte und ausge-
zeichnete Männer des Oesterreichischen Kaisertaates,
vom XVI. bis zum XIX. Jahrhunderte I, Wien 1844.
Bernhardt, Max: Medaillen und Plaketten, Berlin 1911.
Bernhardt, Max: Die Bildnismedaillen Karls des Fünf-
ten, München 1919.
Bernhart, Max: Zur Technik der Gussmedaille. Georg
Habich zum 60. Geburgstag, München 1928, str. 36—
39.
Domanig, Karl: Die deutsche Privatmedaille der älteren
Zeit. Numismatische Zeitschrift XXIV (1892), str.
77—118.
Domanig, Karl: Porträtmedaillen des Erzhauses Oester-
reich von, Kaiser Friedrich III. bis Kaiser Franz II.,
Wien 1896.
Domanig, Karl: Die deutsche Medaille in kunst- und
kulturhistorischen Hinsicht, Wien 1907.
Dworschak, Franz: Die Einflzisssphäre der Medaille.
Georg Habich zum 60. Geburtstag, str. 95—98,
München 1928.
Erman, Adolf: Deutsche Medailleure des XVI. und
XVII. Jahrhunderts. Zeitschrift für Numismatik II
(1885).
Ernyey, József: Kisérletek a körmöcbänyai pénzverô
áthelyezésére (1524—1640). Separat z Numizmatikai
Közlöny XXV (1926), Budapest 1928.
Fabriczy, Cornelius: Medaillen der italienischen Re-
naissance, Leipzig s. a.
Fiala, Eduard: Katalog der Münzen- und Medaillen-
Stempel-Sammlung des K. K. Hauptmünzamtes in
Wien I—IV, Wien 1901, 1902, 1904, 1906.
Fiala, Eduard: Antonio Abondio. Keroplastik a medajlér
v službě císařů a králů Maximiliána II. a Rudolfa II.,
Praha 1909.
Friedländer, Max J.: Der Holzschnitt, Berlin 1917.
Heidrich, Ernst: Alt-Niederländische Malerei, Jena
1910.
Gyurgyik, Gyula: Körmöcz-bdnya, szab. kir. föbänya-
város és a M. K. Bányakincstár között a városi területi
és Stubna- uradalmi erdök kezelése és használata iránt
fenforgó viszály, tekintettel a hazai bányajogra, Budapest
1879.
Györik, Márton: Mayyarország érmei a Pozsonyi Ágost.
Hitv. Evang. Lyceum dr. Schimko Daniel féle Érem-
gyüjteményébôl, Pozsony 1886.

Habich, Georg: Die deutschen Medailleure des XVI.
Jahrhunderts, München 1930—1934.
H ab ich, Georg: Inkunabulen der deutschen Medaille,
Pantheon 1929, str. 312—315.
Habich, Georg: Die deutschen Schaumünzen des XVI.
Jahrhunderts, München 1930—1934.
Habich, Georg: Die Medaillen der italienischen Re-
naissance, Stuttgart und Berlin s. a.
Huszár, Lajos: Körmöcbänyai éremvésôk és emlékérmek
a XVI—XVII. században (1500—1650). Separat
z Numizmatikai Közlöny XXVI—XXVII. (1928—
1929), Budapest 1929.
Huszár, Lajos — Procopius, Béla: Medaillen- und
Plakettenkunst in Ungarn, Budapest 1932.
H uszár, Lajos: Szent Györgyi érmek- Georgsmünzen.
Bibliotheca Humanitatis Historica a Museo Nationali
Digesta IV, Budapest 1940.
Huszár, Lajos: Emlékéremverés Körmöcön 1749—1768
között. Séparât z Numizmatikai Közlöny XLI. (1942),
str. 1—8.
Huszár, Lajos: Körmöci iskola jutalomérem 1696 -ból.
Numizmatikai Közlöny XLI (1942), str. 59—61.
Huszár, Lajos: Der Medailleur Hieronymus Fuchs. Acta
Historiae Artium Academiae Scientiarium Hun-
garicae V (1958), fase. 3—4, str. 411—420.
Jeszenszky, Géza: Magyar tallérveretek. Az Érem V
(1927), str. 1 (91) — 10 (100).
Katz, Viktor: Kremničtí řezači želez a medailéri Kryštof
Füssl, Lukáš Richter a Abraham Eysker. Séparât
z Numismatického časopisu československého V
(1929), str. 139—180.
Kat z, Viktor: Die Pesttaler. Der Münzensammler III
(1930), č. 27/3, str. 44—46.
Katz, Viktor: Die erzgebirgische Prägemedaille des XVI.
Jahrhunderts, Praha 1932.
Katz, Viktor: Medajle na přátelství a příbuzné památky,
Praha 1938.
Katz, Viktor: Numizmatické pamiatky na štiavnického
,,Waldbürger a“ Ulricha Reuttera a jeho rodinu. Zborník
Štátneho banského múzea D. Štúra v Banskej Štiavnici
II (1938), B. Štiavnica 1939.
Ker es z tury, Dezsö: A magyar irodalom képeskonyve,
Budapest 1956.
Křižko, Pavel: Körmöci kamara és grófjai, Budapest
1880 (slovenský: Kremnická komora a jej grófif. Slo-
venské pohl’ady I, 1881, str. 153—159, 238—247,
328—355, 445—452.
Kuhn, Hermann: Geprägte Form. Goethes Morphologie
und die Münzkunst, Weimar 1949.
Lamoš, Teodor: Sídelný zemepis Kremnice, Bratislava
1948.

106
loading ...