Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 217
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0223
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
býval v tom čase na Vysokej ulici — Hoch-
strasse (MP fary sv. Martina). — 29. júna
1783 sa uvádza s manželkou Katarinou při
krste svojho syna Petra Pavla. Krstní rodičia:
Juraj Wiszlinger s vdovou Rozinou Jagero-
vou (MP fary sv. Martina). — 21. mája 1785
sa uvádza s manželkou Katarinou při krste
svojej dcéry Johany. Krstná matka: vdova
Rozina Jágerová. M. Fuhrmann býval v tom
čase na tzv. Neustifte (MP fary sv. Martina).
Fuhrmann, Vincent, kresliar (practicarius
in Schola Delineaveris), 19. marca 1804
zomrel ako 16-ročný (MZ fary sv. Martina).
Fürstl (Füestl?), Jozef, stolár (bürg.
Tischlermeister), 1741 dostává na základe
zmluvy, ktorú uzavřel s městským farárom
Matejom Mackom za vel’kû 3-dielnu skriňu
do sakristie z dubového dřeva, za 12 skriniek
na uhlie (Köhlkästl), 12 velkých truhlic
so zásuvkami na ornáty („grossen ornats
Schubladen“), 18 truhlic so zásuvkami pre
miništrantov („Dinern-Schublade“) a za 4
velké, na spósob rezbárskych práč z dubo-
vého dřeva vyřezávané stlpy (?) a vyřezá-
vané hlavice („samt 4 grossen von bilthauer
arbeith aich lerten Holz geschnitenen aufzö-
gen und geschnitenen Capiteln“) podlá po-
ložky č. 65 220 zl. (Kniha kostolných účtov
dómu sv. Martina, 1741 — 1742, s. 35, sign.
EC 38).
Gerhardt, Ján Fridrich, maliar miniatur?
(bürg. Camerminitor Mahler), z Viedne,
8. mája 1729 spolu s kapitánom-poručíkom
Jodokom Wilhelmom von Neulandtom a so
zlatníkom Jurajom Albertom Kirrisom sve-
dok při sobáši vysokováženého pána Jána
Fridricha Augusta von Ludwigh et Saxonia
s vdovou Evou Klárou Kirchmayerovou
(MS fary sv. Martina).
Glas (Glosz, Klosz), Martin, kamenár
(lapicida), 10. mája 1773 sa uvádza s man-
želkou Františkou při krste svojej dcéry Ka-
taríny. Krstní rodičia: Michal Vogner, tesár,
s manželkou Katarinou (MP fary sv. Martina).
— 3. januára 1775 sa uvádza s manželkou
Františkou pri krste svojho syna Františka.
Krstní rodičia: Ján Michal Wagner, výčapník,
s manželkou Katarinou. M. Glas býval v tom
čase za bránou sv. Vavrinca — extra portám
S. Laurentii (MP fary sv. Martina). — 18.
augusta 1776 sa uvádza s manželkou Fran-
tiškou pri krste svojej dcéry Marianny.
Krstní rodičia: Matej Potter, garbiarsky
majster, s manželkou Annou Máriou (MP
fary sv. Martina). — 22. augusta 1777 sa
uvádza s manželkou Františkou při krste
svojho syna Františka Xav. Krstný otec:
František X. de Waland, zastúpený Fran-
tiškou Jozefou Přeselovou. M. Glas býval
v tom čase na Vydrici (MP fary sv. Martina).
— 16. júna 1779 sa uvádza s manželkou
Františkou pri krste svojej dcéry Eleonory.
Krstní rodičia: Štefan Stagl, výčapník na
Podhradí (educillator in plaga subarcensi),
s manželkou Eleonorou. M. Glas býval v tom
čase na Vydrici (MP fary sv. Martina).
GÓCSa, Jakub, kamenár (lapicida), 6. mája
1776 s manželkou Zuzanou kmotor pri krste
Jozefa, syna tesára Jána Michala Vaschela
a jeho manželky Barbory (MP fary sv.
Martina).
Götz, Jozef, zlatník (aurifaber), 3. marca
1773 kmotor pri krste Jozefa, syna hudob-
níka Jozefa Phiona (?) a jeho manželky Alžbě-
ty (MP fary sv. Martina).


8. Andrej Zallinger, Svatý Ján Nepomucký — obraz na bočnom oltáři r. k. farského kostola
sv. Mikuláša v Trnavě, 1798, olej

Grosz, Jozef, zlatník (aurifaber), 10. ja-
nuára 1780 s manželkou Magdalénou kmotor
při krste Jozefa, syna měšťana a stolárskeho
majstra Andrej a Neupauera a jeho manželky
Anny Márie. (MP fary sv. Martina). — 14.
novembra 1784 vedno s manželkou Magda-
lénou kmotor pri krste Jána Leopolda, syna
měšťana a stolárskeho majstra Andreja
Neubauera a jeho manželky Anny Márie
(MP fary sv. Martina).
Grosz, Leopold, kamenár (lapicida), 20.
októbra 1773 sa uvádza s manželkou Helenou
pri krste svojho syna Jozefa. Krstní rodičia
Jozef Raab, kaviarnik (caffearius), s man-
želkou Máriou Annou (MP fary sv. Martina).
— 25. októbra 1774 s manželkou Helenou
kmotor pri krste xAlžbety, dcéry rubača
Jozefa Lölinga a jeho manželky Doroty (MP
fary sv. Martina). — 4. mája 1775 kmotor
pri krste Leopolda, nemanželského syna

Marianny Immerovej (MP fary sv. Martina).
Gröschl, Ján, maliar karát (pictor folio-
rum, Civis Karten-Mahler), 25. marca 1797
sa uvádza pri smrti svojej manželky, 27-
ročnej Evy Gröschlovej (MZ fary sv. Mar-
tina). — 23. apríla 1797 sa uvádza pri smrti
svojho syna Jána Gröschla (MZ fary sv.
Martina). — 4. mája 1800 s manželkou
Annou kmotor pri krste Karola Jána Ev.,
syna Jozefa Gröschla, maliara karát, a jeho
manželky Jozefy, rod. Riegerovej (MP fary
sv. Martina).
Gröschl, Jozef, maliar karát (civis Karten-
mahler), 4. mája 1800 sa uvádza s manželkou
Jozefou, rod. Riegerovou pri krste svojho
syna Karola Jána Ev. Krstní rodičia: Ján
Groeschl, maliar karát, s manželkou Annou
(MP fary sv. Martina). — 26. decembra 1800
sa uvádza pri smrti svojho syna 8-mesačného
Karola Gröschla (MZ fary sv. Martina).

217
loading ...