Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 241
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0247
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
médius Titan, adspicit et Boreas. Rege suo dignus
diademate Sacro Dignus Concilio, Consilioque locus.“
Legenda pod dolným obrazom: ..Hic Proceres cocunt,
Cives hic Nobilis Ordo, Hic Prorex, Clerus. Metro-
polita Sedet. Fiscus Pannonicas, hinc dat mandata,
per urbes Sic šunt Pisonis numina Sic habitus. Znač,
pod dolným obrazom vlavo: „Samuel Mikovyni
defig.“, vpravo: „A. Kaltschmidt sculp. Poson.“
V zbierkach Mestskej galérie v Bratislavě. Fotoarchív
Mestskej galérie
19. Podobizen J. Jakuba Wernera, ev. a. v. kazatela v Brati-
slavě. Okolo 1791. — Mědirytina J. G. Mansfelda
podlá předlohy Gašpara Stilpa, 15,2x8,5; celý list
19,4x11,2. Dole pod obrazom uprostřed legenda:
„I. lakob Werner evang. Prediger in Presburg, geb.
d. l.May 1757. gest. d. 3. Aprill 1790. „Znač, pod tým
vlavo: „O. Stilpp, dol.“ vpravo ,,J. G. Mansfeld
sc.“ V zbierkach Mestskej galérie v Bratislavě.
Foto F. Hideg 1965
20. Podobizen bratislavského typografa a tlačiara Michali
Landerera de Füskuth. Okolo 1795. — Mědirytina
I. G. Mansfelda podlá malby Hillebrandta, 22,5 x 17.
Legenda v kolopise: „Dii. Laboribus omnia vendunt,“
legenda pod obrazom: „Michael Länderer de Füskùt
Inci. Regni Hungariae Nobilis, atque Typographus
et Bibliopola Nationalis celeberriimus Natus Budae
Anno 1725, obiit Posonii 1795.“ Znač, vlavo dole:
„Hillebrandt pinxit,“ vpravo dole: „I. G. Mansfeld
sc.“ V zbierkach Mestskej galérie v Bratislavě.
Fotoarchív Mestskej galérie
21. Ján Schauff (?), Ideálna architektúra s figurálnou
štafážou. Okolo 1810. — Mědirytina, papier, 12 x 15,5.
Znač, vpravo dole: „Zu Pressburg im Schauffischen
Verlag.“ V zbierkach Mestskej galérie v Bratislavě.
Foto F. Hideg 1965
22. Leopold Assner, Frontispice z knihy Geographia
U niversalis. Okolo 1775. — Mědirytina, papier,
15,9x9; celý list 17,3x11,1- Znač, vpravo dole:
„Leop. Assner sculpsit Posony.“ V zbierkach Mestskej
galérie v Bratislavě. Foto F. Hideg 1965
23. Juraj Rafael Donner, Súsošie sv. Martina v dóme sv.
Martina v Bratislavě. 1734— Olovo. Foto F. Hidegl968
24. Juraj Rafael Donner, Gráf Imrich Eszterházy -
plastika v kaplnke sv. Jána Almužníka v dóme sv.
Martina v Bratislavě. 1729- 1732. — Mramor. Foto-
archív Slovenského ústavu pamiatkovej starostli-
vosti a ochrany přírody
25. Štefan Adam Steinmassler, Svátá Anna a neznámy
svátec — plastiky právej strany hlavného oltára r. k.
farského kostola v Pezinku. 1754. — Foto F. Hideg
26. Jozef Sartory, Immaculata — bočná plastika pri štípe

sv. Trojice v Bratislavě na Rybnom náměstí. Okolo
1760. — Pieskovec. Fotoarchív Slovenského ústavu
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
27. Ján Adam Messerschmidt (? ) Bičovanie Krista. 1770. —
Polychrómované dřevo, v= 34. Znač, vzadu na pod-
stavci: „1770“ a „AM“ (dodatočne?). V zbierkach
Mestskej galérie v Bratislavě. Fotoarchív Mestskej
galérie
28. Ján Adam Messerschmidt) ?) Svátý Rochus. Okolo 1775.
- Polychrómované dřevo, v — 50. V zbierkach Mest-
skej galérie v Bratislavě. Fotoarchív Mestskej galérie
29. Anton Marschall, Autoportrét. 1781. — Patinované
dřevo, v =61. Znač, vzadu pod 1'avýmplecom: „Anton
Marschal natus A. 1741 se ipsum feit A. 1781.“
Vpředu na podstavci monogram: „AM“. V zbierkach
Szépmúvészeti múzea v Budapešti. Fotoarchív
Szépmúvészeti múzea
30. Peter Brandenthal, Ján Krstitel — plastika na 1’avej
straně oltára tzv. velkého ev. a. v. kostola, v Brati-
slavě. Okolo 1776. — Foto F. Hideg 1967
31. Peter Brandenthal, Oltář tzv. malého ev. a. v. kostola
v Bratislavě. 1777—1778. Foto F. Hideg 1967
32. Peter Brandenthal, Kazatelnica v tzv. malom ev. a. v.
kostole v Bratislavě s reliéfem Podobenstva o roz-
sievačovi. 1777—1778. Foto F. Hideg 1967
33. Juraj (Karol) Merwill( '!) Plastika anjela z náhrobníka
generála Grawa. Okolo 1790. — Pieskovec, výška
vlastněj postavy 193, výška podstavca 57, celková
výška 250. Ondrejský cintorín v Bratislavě. Foto
V. Törey
34. Neznámy autor, Náhrobok s postavou trúchliacej
ženy. Okolo 1790. — Pieskovec, výška figury 140,
výška podstavca 116, celková výška 210. Ondrejský
cintorín v Bratislavě. Foto V. Törey 1957.
35. Juraj Karol Zilak, Csomov palác na Hviezdoslavo-
vom nám. č. 13 v Bratislavo. Okolo 1778. — Foto-
archív Slovenského ústavu pamiatkovej starostli-
vosti a ochrany prírody
36. Matej Höllrigl, tzv. Mi rbachov palác na Diebrovom
nám. č. 8 v Bratislavě. Okolo 1768—1770. — Foto-
archív Slovenského ústavu pamiatkovej starostli-
vosti a ochrany prírody v Bratislavě
37. Jakub Feiner de Feien thaï ï Bývalý Zichyho palác
na Jiráskovej ulici č. 13 v Bratislavě. Okolo 1775. —
Foto F. Hideg 1969
38. Ján Gottlieb Boremann, Cínové lavabo s nádržou
na vodu. 1741. — Sakristia dómu sv. Martina v Brati-
slavě. Foto F. Hideg 1969
39. Peter Eller, Archanjel Michal zápasiaci s okřídleným
drakom — diablom. Okolo 1757. Tepaná med. Na
Michalskej věži v Bratislavě. Foto F. Hideg 1969

241
loading ...