Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 240
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0246
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zoznam reprodukovaných diel

1. Jozef Kurtz, Svatý Ján Nepomucký. 1726. — Olej,
plátno, 194x 126. Znač, vl’avo dole na kartuši:
„Jos. Kurtz 1726.“ V zbierkach Mestskej galérie
v Bratislavě. Fotoarchív Mestskej galérie
2. Daniel Schmiddeli, Podobizen Márie Terézie s uhoř-
skými korunovačnými insigniami. 1742. — Olej, plátno,
237,5x 157. Datované vpravo dole: „Ano 1742 Die
31: December.“ V zbierkach Mestskej galérie v Brati-
slavě. Fotoarchív Mestskej galérie
3. Daniel Schmiddeli, Podobizen Jozef a II. Okolo 1770.
— Olej, plátno, 231,6 x 156,5. Neznačené. V zbierkach
Mestskej galérie v Bratislavě. Fotoarchív Mestskej
galérie
4. Daniel Schmiddeli( ?) Podobizen dámy v paruke s radom
na hrudi (Podobizen Márie Terézie?). Okolo 1750. —
Olej, plátno, 74 x 57. Neznačené. V zbierkach Mestskej
galérie v Bratislavě. Fotoarchív Mestskej galérie
5. Andrej Zallinger, Svátá Anna vyučuje Pannu Máriu,
1801. — Olej, plátno, 156x92. Znač, dole uprostřed:
„And. Zallinger . . . 1801.“ V zbierkach Mestskej
galérie v Bratislavě. Fotoarchív Mestskej galérie
6. Andrej Zallinger, Svátý Ján Nepomucký — obraz
na bočnom oltáři r. k. farského kostola v Šamoríne.
Okolo 1780. — Olej, plátno, ca 260 x 140. Neznačené?
Foto F. Hideg 1969
7. Andrej Zallinger, Apoteóza sv. Ladislava — oltárny
obraz na hlavnom oltáři kaplnky Primaciálneho
paláca v Bratislavě. 1781. — Olej, plátno, ca 409 x
207,5. Znač, vl’avo dole: „And. Zallinger 1781 Pinx.“
Foto F. Hideg 1965
8. Andrej Zallinger, Svátý Ján Nepomucký — obraz na
bočnom oltáři r. k. farského kostola sv. Mikuláša
v Trnavě. 1798. — Olej, plátno, ca 340 x 180. Znač,
vpravo na oblúku mosta: ,,Andra® Zallinger Pinxit
1798.“ Foto F. Hideg 1967
9. Alexander Guttmann, Kristus na krizi — oltárny obraz
v tzv. malom ev. a. v. kostole v Bratislavě. Okolo
1778. ■— Olej, plátno, 242x 124. Neznačené. Foto
F. Hideg 1967
10. Neznámy autor (Anton Rosier?), Podobizen pani
Korábinskej, Okolo 1780. — Olej, plátno, 92,5x 72.
Neznačené. V zbierkach Mestskej galérie v Bratislavě.
Foto R. Kedro
11. Neznámy autor (Anton Rosier?), Podobizen historika
Mateja Korabinského. Okolo 1780. — Olej, plátno,
92,5 x 72. Neznačené. V zbierkach Mestskej galérie
v Bratislavě. Foto F. Hideg 1964
12. František Schön, Salome s hlavou sv. Jána Krstitela
před Herodesom — obraz na bočnom oltáři r. k.
kostola sv. Trojice vo Vištuku. Okolo 1812. — Olej,
plátno, ca 320 x 160. Neznačené. Foto V. Torey 1957
13. František Schön, Svátá rodina so sv. Annou a sv.

Jbachimom — obraz na bočnom oltáři r. k. kostola
sv. Trojice vo Vištuku. 1812. — Olej, plátno, 320 x
160. Znač.: „Franz Schön pinxit AN 1812.“ Foto
V. Törey 1957
14. Eliáš Mögel, Chlapec so žeravými uhlikmi — tromp
1’oeil. Okolo 1775. V zbierkach Múzea F. Liszta
v Šoproni. Fotoarchív E. Csatkaiho
15. Eliáš Mögel, Dievčatko so sviečkou — tromp 1’oeil.
Okolo 1775. — V zbierkach Múzea F. Liszta v Šoproni.
Fotoarchív E. Csatkaiho
16. Procesia pri prenášani ostatkov sv. Jána Almužníka
v Bratislavě roku 1732. Okolo 1732. — Mědirytina
Františka A. Diettela podlá předlohy Jozefa Kurtza,
42,7x55,4; celý list 68,2x58,4. Znač, v obraze
Bratislavy vl’avo: „Jos Kurtz del. Poson“, vpravo:
„F. A. Diettel Sc. Vien.“ V dolnej tlačiarenskej časti
listu legenda: „Wahrer Entwurff der herzlichen
Procession, Welche zu Ehren des grossen heiligen
Alexandrinischen Patriarchen Joannis Eleemosy-
narii zu Pressburg vollgezogen worden als dessen
unverwesener Heil. Leib aus seinem von An. 1632.
bis anhero in der Collegiat- und Stadt-Pfarr-Kirchen
allda bey St. Martin neben dem hohen Altar aud der
Epistel-Seithen gehabten marmorsteinernen Repo-
sitorio erhoben und in eine demselben zu Ehren
kostbar neu aufgebaute Capellen in einem aus Silber
und vergold künstlich verfertigten Sarg übersetzet
wurde. So geschehen den 28. Octobris, Anno 1732.“
Pod tým opis poradia procesie, pod obrázkom za-
komponovaným do tohto opisu: „Gedruckt zu Press-
burg bey Johann Paul Royer.“ V zbierkach Mestskej
galérie v Bratislavě. Foto F. Hideg 1965
17. Pohlad na Svátý Jur a na Pezinok. 1735. — Mědi-
rytina Abraháma Kaltschmidta podl’a předlohy
Samuela Mikovíniho. 15x45,5, 15,2x45,5; celý list
37,6x47,1. Pod horným obrazom legenda: „Ipse
quidem dederas, Nomen mihi Sancte Georgi; At vitam
Bacchus, vitibus ante dědit. Vivere cui placide lubet,
inter munera Bacchi, Szent Györgyi patrium, deligat
ille solum.“ Pod dolným obrazom legenda: „Larga
Ceres campis, regnat silvisque Diana, Viniferis
Bacchus, collibus uber ovát. At Neptunus abest,
Musis et amicus Apollo Basingae divos, quís neget
esse tarnen?“ Znač, pod dolným obrazom vl’avo:
„S. Mikovinyi d.“, vpravo: „A. Kaltschmidt sculp.
Poson.“ V zbierkach Mestskej galérie v Bratislavě.
Fotoarchív Mestskej galérie
18. Dva pohlady na Bratislavu — zo severu a z juhu.
1735. — Mědirytina Abraháma Kaltschmidta pódia
předlohy Samuela Mikovíniho, 15x70,3; 16x70,3;
celý list 42,1x71. Pod horným obrazom legenda:
„Adspice Pisonis, speciosa cacumina, turres Guas

240
loading ...