Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Seite: 92
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0188
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
92

1764, Anna Mária, nar. 30. 6. 1768, Ján Nepomuk,
4. 5. 1770—17. 5. 1770, Mária Alžběta, nar. 30. 10. 1771.
Ako svedok 28. 1. 1770.
Kriehmayer (Krichmayr, Krihmayeir), Jozef, kamenár
na Zuckermandli. Dieta nar. a zomrelo 2. 10. 1788, syn
Jozef, zomrel 28. 4. 1799.
Krol, Matej, městský kamenársky majster. Ako sve-
dok 27. 10. 1737.
Kubáček (Kubacsek), Jakub, kamenár. Ako svedok 14.
3. 1731.
Länderer, Karol, kamenár (operarius lapicida). Manžel-
ka Kristina, dcéra Alžběta, nar. 16. 3. 1781.
Lang (Langin), Leopold, kamenár. Manželka Alžběta,
děti Františka, nar. 9. 11. 1769, Alžběta, nar. 23. 10.
1776.
Langhoff, Leopold, sochár, póvodom z Ciech („sculptor
bohemus ex Markoschdorff“). Manželka Alžběta Hoff-
manová z Bratislavy, sviadba 18. 5. 1780, ženich 24-roč-
ný, nevesta 17-ročná.
Lassel, Leopold, městský kamenár. Syn František,
zomrel 26. 5. 1785 ako 6 a pol ročný.
Leidenfrost, Anton Jozef, městský kamenár, póvodom
z Brna („sculptor Moravo-Brunensis“). Manželka Alž-
běta, vdova po sochánovi Andrejovi Kernovi, svadba
24. 11. 1719, (po třetí raz vydatá 19. 1. 1728 za sochára
Andreja Huttera), děti Mária Anna, 7. 8. 1720—17. 10.
1720, Ignác Jozef, nar. 28. 8. 1721, Mária Anna, 13. 3.
1723—26. 7. 1723, Anna Alžběta, 1. 8. 1724—9. 1. 1726,
Ján Michal, nar. 30. 9. 1725, ako krstný otec 28. 4. 1726,
8. 9. 17'26, manželka ako krstná matka 23. 4. 1725, 15. 6.
1727 už ako vdova, ako svedok 28. 10. 1720, 8. 9. 1721,
29. 8. 1723, 14. 9. 1724, 14.10. 1726, manželka ako svedok
23. 4. 1725. Zomrel 31. 12. 1726 ako 36-ročný.
Lenhardt, Jakub, kamenár. Manželka Alžběta, děti
Adam, nar. 29. 7. 1766, Ignác, nar. 13. 3. 1769.
Lichtneker, František, kamenár. Manželka Dorotea,
dcéra Mária Anna Regina, nar. 4. 8. 1751.
Lindmayer (Lindenmayr, Lintmar), František, sochár-
sky alebo kamenársky tovariš (statuarius sodalis, lapi-
cida sodalis). Manželka Anna Mária Ebnerová, svadba
30. 9. 1766, děti Magdaléna, nar. 9. 6. 1767, Anna Máriia,
nar. 15. 8. 1768, Jozefa, nar. 19. 9. 1770, Jozef, nar.
30. 10. 1772, František Xaver, nar. 14. 10. 1774, Jozef,
nar. 30. 10. 1780, Martin Jozef, 19. 3. 1786-26. 3. 1786,
Terézia, dátum nar. neznámy, 2. 2. 1795 sa jej
narodil nemanželský syn, ako krstný otec 8. 11. 1767,
ako svedok 6. 8. 1775.
Lubinský, Ján, sochár. Manželka Jozefa Mária, syn
Anton Jozef, nar. 9. 3. 1726.
Luke, Bohumír (Gottfried), kamenár z Ciech (scissor
lapidum ex Klitschnay in Bohemia). Manželka vdova
Kristina Schmiková z Bratislavy, svadba 23. 8. 1791,
ženich 36-ročný, nevesta 30-ročná, syn Alojz, zomrel
23. 3. 1798 ako íl-dňový.
Luttentaler, Pavol, kamenár. Manželka Alžběta, syn
Ján Filip, nar. 29. 5. 1715.
Mahr, Jozef, kamenár. Ako krstný otec 1. 11. 1746.
Marschall, Anton, městský sochár, póvodom zo Stu-
pavy. Manželka Zuzana Stepaničová (Stepanichin)
z Rustu v Rakúsku, svadba 23. 2. 1789, ženich 46-ročný,
nevesta 24-ročná, syn Anton, 3. 1. 1791—8. 2. 1792, man-
želka ako krstná matka 12. 6. 1793, 2. 1. 1795 už ako
vdova, ako svedok 24. 3. 1793. Zomrel 10. 9. 1794 ako
54-ročný.
Martic (Marticz), Henrich, sochár. Ako svedok 11. 10.
1763.
Marx, Jakub, kamenár. Manželka Anna Mária, děti Mi-
chal, zomrel 4. 2. 1734 ako 5-ročný, Leopold 30. 5. 1734—
15. 11. 1734.
Mayer, Ján Michal, městský kamenár z Pešti? (civis
lapicida Pestines). Manželka Anna Mária, ako krstný
otec 17. 8. 1770.

Mayer, Pavol, kamenár. Manželka Justina, dcéra Anna
Mária, nar. 11. 6. 1747.
Meisel, Ján, kamenár. Syn Jozef, zomrel 24. 9. 1773.
Meltzer, Anton, sochár z Opavy (statuarius bohemus
ex Troppau). Manželka Anna Mária Keischová z Bra-
tislavy, svadba 27. 9. 1779, ženich 30-ročný, nevesta
38-ročná, ako svedok 4. 8. 1794.
Merville, Karol Juraj, městský sochár. Manželka Ma-
rianna, zomrela 13. 3. 1797 ako 43-ročná, dcéra Anna
Paulína, zomrela 28. 12. 1792 ako 13-ročná. Zomrel 10.
3. 1798 ako 47-ročný.
Messenschmidt, Ján Evanjelista Adam, městský sochár.
Manželka Zuzana Linghová, svadba 10. 2. 1767, děti
Johana Antonia, nar. 13. 6. 1768, vyd. 9. 1. 1791, Mária
Terézia, 6. 5. 1769—14. 6. 1770, Kristián Matej, 25. 2.
1772-31. 3. 1772, Mária Terézia, 29. 11. 1774-23. 9. 1775,
Mária Jozefa, nar. 13. 1. 1776, František Xaver Ján,
nar. 1. 12. 1776, Mária Terézia, nar. 17. 2. 1778, Mária
Anna, 24. 3. 1779—8. 6. 1779, Ján Evanjelista, nar. 19. 7.
1782, ako krstný otec 9. 12. 1767, 19. 9. 1769, 11. 1. 1771,
31. 12. 1772, 13. 4. 1775, 16. 10. 1778, manželka ako krstná
matka 23. 10. 1780, 3. 4. 1787, ako svedok 27. 1. 1771,
10. 1. 1774, 18. 11. 1784, 26. 11. 1791. Zomrel 25. 9. 1794
ako 53-ročný.
Miillner (Millner), Ján Juraj, sochár. Prvá manželka
Juliana Hueterová, svadba 10. 8. 1745, druhá manželka
vdova Magdaléna Vitichová, svadba 14. 9. 1763, děti
Anna Katarina, nar. 11. 6. 1747, Sebastián, 20. 1. 1751—
22. 9. 1766, Ján, nar. 3. 6. 1753, Anton, nar. 11. 5. 1756,
Ján Juraj, nar. 4. 4. 1761, Rozália, 27. 8. 1764—29. 8.
1764. Zomrel 1. 8. 1768 ako 58-ročný.
Miillner, Václav, řezač drahých kameňov, póvodom
z Ciech (scissor lapidum pretiosum, Bohemus ex Radí).
Manželka Alžběta Hartmanová z Řezná („Ratisbonen-
sis“), svadba 31. 5. 1780, ženich 33-ročný, nevesta 31-
ročná.
Neimerter, Ján, sochár. Ako svedok 10. 5. 1744.
Oberleitner, František Jozef, sochár zo Stoličného Bě-
lehradu, „sonst ein bayer“. Manželka Justina Unglei-
chová, svadba 27. 2. 1703, děti Ján Fridrich, nar. 7. 3.
1704, Mária Žofi-a, nar. 3. 4. 1705.
Paier, Jozef, sochár. Manželka Dorotea, ako krstný otec
27. 12. 1767.
Parcsler, Sebastián, sochár. Manželka Rozina, syn Jo-
zef, nar. 1. 6. 1774.
Paumer, Anton, kamenár. Manželka Alžběta, syn Jakub
Anton, nar. 3. 7. 1774.
Perger, Filip, sochár. Manželka Uršula, ako krstný otec
29. 11. 1768.
Peritz, Andrej, kamenár. Manželka Alžběta, dcéra
Alžběta, vyd. 10. 4. 1747.
Pertilla, František Jozef, sochár. Manželka Eva, syn
Ján, nar. 5. 12. 1744.
Pertschler, Sebastián, sochár. Manželka Mária Rozina
rod. Faístenmandlová, svadba 2. 3. 1772, syn Martin,
zomrel 20. 8. 1776 ako 14-ročný.
Pieringer, Andrej, sochár. Manželka Anna, syn Stefan,
nar. 17. 10. 1780.
Pigerth (Pignat, Pidner) Matej Karol, sochár z Tar-
visia („von Tarvis“). Manželka Mária Rebeka Lehne-
rová, svadba 3. 9. 1703, syn Matej Karol, nar. 20. 2.
1705, ako svedok 28. 10. 1704.
Pixmeister (Pixmajszter), Bernard, kamenár. Manželka
Alžběta, syn Pavol, nar. 5. 2. 1772.
Plötzer, Juraj, sochár. Manželka Kristina, vdova, svadba
19. 2. 1753.
Poltzer, František, kamenár. Manželka Barbora, děti
Ján Konrád, nar. 25. 3. 1729, Ján, nar. 16. 12. 1731.
Prandenthall (Pranthaller, Brandenthal), Peter, městský
sochár. Manželka Agneša, rod. Albrechtová, svadba 27.
8. 1775, děti Karol Peter, nar. 9. 6. 1776, Anton Ján Ne-
pomuk, nar. 10. 11. 1777, František Salez. Ignác, nar.
loading ...