Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 43.2010

Page: 276
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars2010/0284
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MARERIALY / MATERIALS

ARS 43, 2010, 2

Vincenzo délia Greca: áGřc
Taliansky rukopis v zbierkach Východoslovenského
muzea v Košiciach

Eva KOTLÁRIKOVÁ

Zabudnutý taliansky rukopis
Rukopis KYAoK K? je teoretická práca
o architektuře napísaná v talianskom jazyku, ktorá
sa nachádza v archíve Východoslovenského muzea
v Košiciach [Obr. 1J. O jej existencii sa v literatuře
dozvedáme len vďaka krátkej informácti uverejnenej
v časopise P^M/Vt v roku 1958 Ladislavom
Sáškym, ktorý uvádza, že „nvPčph ^ y 3*6*
p^A^yý^Z AUoy 32,7 x 22 ^ ^ PkA/žZ
h /A/oy p/ttyAp^oAo^^ ^piypA^yýfp ÁAré
R//PypAy^pA^yý / 7. UoroAk,
TMpky A/? yp7tzw/,%? rop//pnPZo
Pr7^ p? /A37 pA Po/?? po^P/^P^?.'
P? AlrrPÁAžo 3/
Al.P.PP. P77f. Poy7M/??P;7yý pAí7/?k zho// mPo//,
^A pAwo/^ ^/K/pAZz/^r}//^ pA^?^/ wPp)Zj*^7^ Tento
zdroj tiež informuje, že ,y <%Po ^ Pi'pt v? r^P<p/á
AoV^/ PAy^tPo <% Ao yá y KČ
Táto zmienka je v slovenskej ale aj
světověj umeleckohistonckej spisbe jedinou, ktorá
dosiaf zaznamenala existenciu rukopisu K<?/2ÓK
At? ^...
Rukopis je rozdělený na tri časti. Prvá časť, po
stranu 26, je úvodom k vlastnej práci o architektu-
ře. Začína sa všeobecnými poučkami z geometrie
a končí poučením o zameriavaní plôch a ziskovaníy KcvhkA.

* Táto štúdia vznikla na základe diplomové) práce obhájenej * ŠÁŠKY, L.: Taliansky rukopis o architektuře. In: Paz^MtPy
na Katedře dějin výtvarného umenia FiF UK v roku 2009 aj ^ 7, 1958, č. 1, s. 47-48.
vďaka podpore a spolupráci zo strany Východoslovenského
muzea v Košiciach. " Ibidem.

276
loading ...