Cartier, Gallus; Veith, Ignaz A. [Bearb.]; Veith, Franz Anton [Bearb.]
Series Sublimium Disciplinarum Et Sacrarum Scientiarum: Viris Ecclesiæ Ministerio Deputatis Utilium Et Necessariarum In Commodum Et Utilitatem Quorumlibet Monasteriorum Et Virorum Ecclesiasticorum Ex Probatissimis Celeberrimorum Nostræ Ætatis Theologorum ... Necnon Philosophorum Operibus Concinnata Ac Digesta ... Et in Quatuor Partes Distincta ... (Pars 3): Complectens (I.) Institutiones Jurisprudentiæ Canonico-Civilis ... (II.) Collegia Juris Canonici ad V. Libros Decretalium Gregorii IX. ... (III.) Institutiones Imperiales ... (IV.) Delineationem Pandectarum ... Accedunt Exercitationes Juris Utriusque ... — Augustæ Vindelicorum: Sumptibus Ignatii Adami & Francisci Antonii Veith Bibliopolarum, 1758 [VD18 90796357]

Seite: 88
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cartier1758bd3/0216
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
S8

Titulus XLlll De Arbitris.

diator & transigens, potest per modum
transadionis de jure unius alteri dare
pro bono concordiae , c. 21. de prceb.
yto. Denique sententiae Arbitri stare
oportet, si ve aequa si ve iniqua sit, L 27.
2. ss. b. t. nisi Arbiter Juris sit, e. 1 3.
de off. Deleg. in 6. Item nisi iniquitas
sit notoria per c. 2.deprafumt. L. 2. C.b.
t. At lententia Arbitratoris potest redu-
ci ad arbitrium boni viri, id est , ejus,
qui alias in causa Ordinarius Judex esset;
quae redudio probabilius juxta Panorm.
in c. 23. dejurejur. intra decem dies peti
debet. Verum circa hanc rcdudionem
a 12 Q: st0» An testes apud Arbitratorem
produdi, vel confessio apud eundem fa-
da faciant fidem coram Judice redudio-
nis ? K. Testes, cum non sint apud Ar-
bitratorem recepti in fbrma Judicii, ideo
peti potest, ut in Judicio redudionis de
novo examinentur, nisi in Compromissb
de hoc cautum sit, L.fin. C. de Teftibus.
At consessio, etsi judicialis non sit, si
tamen praftente Adversario fada sit, ple-
n£ probat. Maffcard. de probat. Concluf. 3 46.
313 6to. An detur appellatio k sen-
tentia Judicis redudionis ? $. negativi;
ne detur redudionis redudio , & lis ex
lite oriatur.
Dices : Judex redudionis est Ordina-
rius , i quo appellari licet. Ergo. $. Eum
hic non agere ut Ordinarium , sed magis
ut Arbitratorem, a quo non datur appel-
latio.
314 Q* 7timo. An pars contraveniens sen-
tentise Judicis reducentis contrahat poe-
nam compromissb adjedam? Jg. affirm.

quia partes se obligant, utsub pdenasol.
vatur, quidquid vir bonus, ac proinde
etiam Judex redudionis pronuntiarit.
Q. |vo. An petens redudionem inci.pj
dat in poenam quasi contraveniens arbitra-
mento? BL assirm. nisi habuerit probabilem
causam eam petendi, sic enim poenae ob-
noxius non est, Arg. L. 132. &. £. 54,
£. 1. ff. Locati.
pno. An redudioni renuntiari posqitf
sit in compromissb? $. affirm. modo non I
reducatur ad eum casum, quo quis enor-
mjter tosus esset, L. 27. $. %.ff. depad.
Q. lomo. Quibus modis finiatur com-pd
promissum ? 5?. imo. Morte Arbitri, zdo.
Morte unius ex compromittentibus, nisi
pro heredibus sit compromissum. 3tio.
Recusatione Arbitri sulpedi. qto. Lapsu
diei arbitrio praefixi. sto. Pronuntiatio,
ne definitiva super causa. Vid. L. 19. $. 1.
L. 32. $. 11. pFsin.ffb. t.
1j mo. Per quem executio compro-JiS
missi fieri debeat ? 5?. Per Ordinarium
Judicem, non per Arbitrum. Ratio est,
quia Arbiter proprie Jurisdidionem non
habet, L. 3. Cod. dejurisd.
Nota. Licet de Jure veteri non dare-
tur Adio ex compromissb, nisi ei stipu-
latio vel poena adjeda fuisset, ut v. g. qui
iententto Arbitri non pareret, centum...
solveret; hodie tamen, si Laudum sive
lententia per subscriptionem partium ?
aut per lapsum decem dierum homoio*
gatum , id est, confirmatum sit, jani
datur Adio in faQum , vel Condittio ex
Lege (b') coram Judice Ordinario pro I
executione arbitrii,
Liber

(/ ) CondiQioex tege locum habet, quoties ex nova Lege descendit obligatio, nec in ea
Lege cautum esi, quo genere A&ionum quis agere possit.
Finis Libri I. Decretalium,

LI

Jtldiciu»
pia t (i
Judicei
tur Ju
raitur, f
Judice.

111 imo.
Judicio ager,
prohibiti, p
«ores sine au<

tam suorui
ronsensu par<
fe Ai/. Pg;
® ha
De J«e tamt
‘aosis ac iis

Major
etia» FiiiUs f
J^tQntur,

agere r

getium
?rG
f !let Valde
: s- $. h
loading ...