Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 109
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0072
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
509

αγαλματιον εκ σπαρτησ

510

υ ' Το άριστερόν και μέσον περ.ιέχουσι τήν άνω- μάρου ΧευκοΟ επί της αύτης και τό προηγούμενον

τέρω έπιγραφήν και εν δεξιά προξενικόν ψήφισμα, μαρμάρινης ύποστρώσεως ανήκον. Εύρεθέν χαμαί

«δ δύο τελευταία! συλλαβαί είσι κεχαραγμέναι επί πλησίον της προηγουμένης επιγραφής, έστάθη επί

τοΰ' δεξιού μαρμάρου. της αύτης ύποστρώσεως, ήτις ένταΟθα περατουμένη

Κόσμον δε, ώς και εκ των εΐρημένων εξάγεται, κάμπτεται καθέτως προς τά οπίσω.
Το μεν μέσον μάρμαρον έχει μόνον έμπροσθεν άνω Κόσμον φέρει πανταχού πλην κατά τήν όπισθεν

και κάτω (ή όπισθεν επιφάνεια εινε άνεξέργαστος), έπιφάνειαν δπου,ώς εκ τε της βάσεως και των άνωθεν

τά δέ λοιπά δύο μόνον εν τή έσω, ώς εικός, έπιφα- τόρμων δηλοΰται,συνεδεϊτο μεθ'έτέρων μαρμάρων,
νεία στερούνται κόσμου ή γείσου. "Τψος δ'έ'χει 0.76, πλάτος 0.74-0.75 και πά-

Πλάτος δ'έ'χουσι τό μεν μέσον 2.40, το δ'άρι- χος 0.28.Των δέ γραμμάτων ύ'ψος των μεν άλλων

στερόν μετά και τοΟ κόσμου 0.26, τό δέ δεξιόν έπί- στίχων 0.015, του δέ 5ου, ου και άραιότερα τά

σης 0.29. Ύψος δέ πάντα 0.73 και πάχος ή βά- γράμματα, 0.02. Ώς προς τό σχήμα αυτών προσ-

θος το μεν μέσον μάρμαρον 0.28, τά δ' έκατέρωθι θετέον οτι το μεν Ρ του ΠόΛχρον και τών κάτω-

0.60. θεν αύτου λέξεων εϊνε άνισοσκελές και άνευ κεραιών

Τών γραμμάτων το ύψος τών μεν τεσσάρων πρώ- ώςγε φαίνεται, τό δέ Ν ένθα μεν έ'χει ίσα τά σκέλη,

των στίχων εινε περί τά 0.03,του δέ ονόματος τοΟ έ'νθα δ ού.

τεχνίτου 0.013 και του ψηφίσματος, ό'περ έκδοθή- Ό '' Αππιος ούτος εινε, φαίνεται, ό επί Πομπηίου

σεται κατόπιν, ελαττον. τήν Ελλάδα διοικήσας.

Του τεχνίτου τό όνομα εινε τό μετά και άλλων Ό δέ ιερεύς Ώρωπόάωρος αναφέρεται και εν άν-

£ν 'ΑρχαωΙ. "Εφ-ημερ. 1884, σ. 98 και 99 άνα- εκδότω προξενικώ ψηφίσματι « επί άρχοντος έν τω

φερόμενον. κοινά Βοιωτών Ποτιδαίχου μηνός Όμοΐωίου. »

9 Άλλαχο3 δέ 'βρωπο&υροο Θεοζότον είπε προξε-

ΟΔΗΜΟΣΩΡΩΠΙΩΝΑΠΠΙΟΝ νικά ψηφίσματα.

ΚΛΑΥΔΙΟΝΑΤΤΠΙΟΥΥΟΝΡΟΛΧΡΟΝ Τό όνομα του τεχνίτου έγένετο ήδη γνωστόν

Α Μ φ I Α Ρ Α Ω I μετά του προηγουμένου έν ΆρχαοοΛ. Έφημβρ.

(Κενός 7ώοο; 0 27.) 1884, σελ. 99.

ΛΓΑΟΑΡΧΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΥΒΟΙΩΤΙΟΣΕΡΟΗΣΕ Ί^'Τ ^ ^ " ^

Ε Ρ I I Ε Ρ Ε Ω Σ Ω Ρ Ω Ρ Ο Δ Ω Ρ Ο Υ Χει τί)« Μί^Ρ'** αναφερομενοις, ανεγνων εν αλ-

λαις άνεκδότοις έτι έπιγραφαίς τοΟ Άμφιαρείου, και

Ό δήρς Ώρωπίων "Αππιον τά έξης" Σίμαλος έπόησε. Σίμαλος έποίησε. ώενο-

Κλαυδιον Άπττίου υίον Πόλχρον κράτης Αθηναίος έποίησε. Ξενοκράτης έπόησε.

Άμφιαράω. Πραξίας Λυσιμάχου Αθηναίος έπόησε. Μητίοχος

, . ,„ . έπόησε. Μητίογος έπόησε. Τούτων δέ τινα άνεγρά-

Αγχθχρχας Διονυσίου Βοιώτιος έπόησε. . Λ , >/Γ ,ιοο;, \

Έπΐ ιερέως Ώοωποδώρου ^ 6ν 4°Χ^0Γ %>^°·

. ' Ρ " 98 και 99.

Τά ανωτέρω φέρει μικρόν μνημείου <^ά()ρον,υ.ν.ρ- Β· Ι· ΛεΟΝΑΡΛΟΣ.

ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ

Η παράστασις τοΟ έν τω 4'!'πίνακι τουδετοΟ τεύ- τις μορφή, κάλλους και ρώμης επίσης μετέχουσα"

Χ°υς απεικονιζόμενου αγαλματίου (1) εϊνε νεανική όνεανίας οδτος κλίνει ήσυχη τήν κεφαλήν επί τά

(1) Η άπίΐγ,όψ.σις έγε'νετο όλίγω [Λίίζων τοΰ ηυ,ίσεος το3 μεγε'- 0ους, τό άγχλμάτιον εχει ύ'ψος 0.305, Γ-λάτο; κατχ ιούς ώμους
loading ...