Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 85
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0060
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
85 ΒΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 8&

, . λ λ 1 [.........βγκατ]εκοι[(ΐάθη........

Αγριππας τω <ηω <- ,·

'Γ. , Γ....... ας εκελετΙ ο

τον ΑυκλΥίπιον ευ- 1 Ί , ,

Γ......Ιως και τον

ν άριστων ^

Λ Γ [......υ]γιης γενόμενος

η Λο 5 Κ.Ιια^ρος κρής. Ούτ[ος

ΤαΟτα άναγινώσκονται έπι μικρας (ΰψ. 0,11ο Γ____^ νομίζόμεν[α

πλ. 0,27, πχ. 0,15) μαρμάρινης βάσεως. ΈπΙ ύγιί)? |γένετ0 κ[α1

της άνω αύτής επιφανείας σώζονται οί κάτω ποοες |·_ _ ά]ργυρίου μναν είς

δύο μορφών, ών ή μία είχε τάς διαστάσεις πολύ [Υ]οΰ Άσκλαπιοϋ. Άλκ[ ούτος τυφλός]

μεγαλητέρας της ετέρας· παρά τούς πόδας δε της ίο Ιών τον ατερον όφθα[λμον

μικρας'ταύτης άορφίίς είνε κατακεκλιμένον 'ζώόν τι ον« τώι Θεώι θύσφ (

^κύω ν τον θησαυρόν εν τ[ υγιής εγενε]

,. 0— το. 'βωε.Ιίων ιί

ται κλιναι εκ

,„ ^ 15 ό δε θεος εν[ δε]

Επί τετραγωνικού τεμαχίου πλακός εκ τιτανο- ^

λίθου (βψ. 0,28, πλ. 0,28, πχ. 0,10; άναγινώ- ^

σκονται : θείς

^ .......... Ε Κ Ο I ε

• Ρ ΓΟ

ΥΑΣ

Ε

Ω

ΝΤΟ

Ο

Ν

Α Τ Ω

Τ

Ο

Ν Ο Η

Τ

0

Ω

Τ

Α

Κ Λ I

ο

Δ

Ε Ο Ε

Κ

Ε

?ΟΑ

Υ

Γ

I Η Ξ

©

Ε

I Ξ

Ε

. . . . . Α 51 Ε Κ Ε Λ Ε Τ Τό τεμαχιον τούτο καταφανώς προέρχεται εξ έπι-

.....Ω Χ Κ Α I ΤΟΝ γραφής τών ίαμάτων, τοιαύτης, οίαι αί δύο έν τη

ρ I ΗΣΓΕΝΟΜ έφημερίδι ταύτη δημοσιευθεϊσαι (1883 σελ. 197κ.έ.

ΑΡΟΣΚΡΗΣΟΥΤ και 1885 σελ. 1 κ.έ .). Εκ τών εξ άρα εκείνων στη-

ΤΑΝΟΜ I ΙΟΜΕΝ λών,αίτινες έσώζοντο έπι Παυσανίου,γνωρί'ζομεν νυν

Υ Γ I ΗΣ Ε Γ ΕΝΕΤΟΚ τ?εΓς· Και αϋττ> εΓνε στοιχηδόν γεγραμμένη και τό

Υ Ρ | ο Υ Μ Ν Α Ν Ε | Σ αύτ* σ^'α τών ΤΡαί*μάτων έχει, Οά είχε δέ και

τάς αύτάς περίπου διαστάσεις, διότι έκ τών έν στ.
10 (έν ω δέον νά έννοήσωμεν τά συνήθη έκεΓνα :
είς το ιερόν αφίκετο και ενεκάθενόε κτλ.) βλέπο-
μεν δτι και ταύτης οί στίχοι δυνατόν νά άπετε-
ΣΑΥΡΟΝ ΕΝΤ λοΟντο έκ τοσούτων γραμμάτων, έξ ό'σων και οί

ΩφΕΛΙΩΝ Ε ϊ στίχοι τών δύο έτερων. Τούτο βλέπομεν καί έν στ.

Ν Α I Ε Κ 9,ενθα πλήν της γενομένης βεβαίας συμπληρώσεως,

Ο Σ Ε Ν δέον νά συμπληρώσωμεν τό κύριον όνομα Α2κ . . .

| π ο και νά προσθέσωμεν έ'τι καί το έθνικον τούτου , ώς

ρ Ε βλέπομεν έκ τών έν τοις στ. 5 καί 13.

Έν τω Ίερω, τ»; 20 Απριλίου 1885.

Π. Καββαδίας

ΚΛΑΡΙΟΥ Α Λ Κ

0 Ε Ω I 0 Υ Σ Ε

ΠΕΙΡΑΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

^' ραλίαν της Ζέας, άπο της παραλίας δδοΟ προς τον

Τεμνομένης όδοΰ τίνος κατά την άνατολικήν πα- λόφον της Μουνιχίας διευΟυνομένης απεκαλύφθη
loading ...