Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 189
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0127
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ Ε ΠΙΔ ΑΓΡΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

("Ιοε βυνέχειαν ε'ν το'μω του έτους 1883 σελ. 25, 87, 147 και 197, εν τόμω τοϋέτους 1884 σελ. 21 και εν τω του 1885 σελ. 1 και 65.)>

ΑΡ. 88-91.

Έν μεταγενέστερα) τοίχω περιβάλλοντι τό ιερόν φθησαν πολλαί έν τω ίερω και θα έχρησίμευον βε-

εύρέθησαν έντετειχισμέναι τέσσαρες ενεπίγραφοι βαίως εις τούς ασθενείς, οίτινες περιδιαβάζοντες έν

πλάκες έπιστέφουσαι το πάλαι περιφερές έξεδροει- τω ίερω έπρεπε να έ'χωσι κατά μικράς αποστάσεις

δές βάθρον, τοιοΟτον έ'γον το σ/ημα, οΐον π.χ. τό καθίσματα, δια νά δύνανται νά άναπαυωνται.
έν τοις Πρακτικοϊς τοΟ έτους 1882 εϊκονισμένον 'Επι των λίθων τούτων άναγινώσκονται αί έξης

(ΠίναξΒ'. άρ. 2). ΤοιαΟται έξέδραι, χρησιμεύουσαι έπιγραφαί:
ως βάθρα άγαλμάτων και ώς καθίσματα, άπεκαλύ-

...ΔΑ ΣΩΔΑΜ.,ΕΥΚΛΙΠ......ΑΝ. . ΤΗΛΕΜΑΧΟΥΕΠΙΔΑΥ

...Α ΡΙΟΙΤΑΝΤΑΞΟΥΓΑΤ. .. 0 Υ Γ Α Τ Ε Ρ Α Λ Α Φ Α Ν Τ Α Ν

... Α Ν ΕΥΑΝΘΕ...ΠΙΔΑΥΡΙΑΝΑΠΟΛΛΩΝΙΑΞΚΛΑΠΙΩΙ

β'.

ΞΩΔΑΜΟΣΕΥΚΛΙΠΠΟΥΛΑφΑΝΤΑΤΗΛΕΜΑΧΟΥΕΠΙΔΑΥΡΙΟ-
ΤΑΝΑΥΤΩΝΘΥΓΑΤΕ.ΑΧΑΡΙΚΩΑΠΟΛΛΩΝΙΑΞΚΛΑΠΙΩΙ

Υ ·

.....ΤΗΛΕΜΑΧΟΥΕΠΙΔΑΥΡΙΑΤΟΝΑΥΤΑΞΠΑΤΕΡΑΤΗΛΕΜΑΧΟΝΤΗΛΕφΑΝΕΟΞ

.....ΑΤΕΡΑΧΑΡΙΚΩΝΙΚΑ - ΕΤΟΥΑΠΟΛΛΩΝΙΑ2ΚΛΑΠΙΩΙ

Υ

δ'.

ΛΑφΑΝΤΑΤΗΛΕΜΑΧΟΥΕΠΙΔ
ΞΩΔΑΜΟΝΕΥΚΛΙΠΠΟΥΕΠΙΔΑ

α'.) Σώδαα[ος] Εύκλίπ[που Λαφ]άν[τα] Τηλεμάχου έπιδαύ-
ριοι τάν τας θυγατ[ρ6ς] θυγατέρα Λαφάνταν

Εύάνθε[ος έ^πιδαυρίαν Άπόλλωνι, Άσκληπιώι

β'.) Σώδαμος Εύκλίππου, Λαφάντα Τηλεμάχου έπιδαύριο[ι]
τάν αυτών θυγατέ[ρ]α Χαρικώ Άπόλλωνι, Άσκλαπιώι

'.) [Λαφάντα] Τηλεμάχου έπιδαυρία τον αύτας πατέρα Τηλέμαχον Τηλεφάνεος
Γκαί τάν μ]ατέρα Χαρικώ Νικα[ρ]έτου Άπόλλωνι, Άσκλαπιώι

δ'.) Λαφάντα Τηλεμάχου 1πιδ[αυρία τον αΰτάς άνδρα]

Σώδαμον Εύκλίππου έπιδα[ύριον Άπόλλωνι, Άσκληπιώι].

ΕΨΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1885. |£
loading ...