Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 127
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0081
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
127

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ

128

Έν Μεγάροις παρά τό δυτικόν τείχος της εκ-
κλησίας της Αγίας Παρασκευής, έντος τοΟ περι-
βόλου, κείται πέτρα ενεπίγραφος, ης το μήκος είναι
1,49, το πλάτος 0,62, τό πάχος 0,46. Τό ΰψος
των γραμμάτων είναι 0,023, ή άπόστασις των
στί/ων 0,006. Τό μεν οεξιόν τω όρώντι μέρος της

πέτρας είναι τεΟραυσμένον, έν δέ τω άριστερώ
ύπάρχει άνεπίγραφος τόπος 0,62. Ώς δηλοϊ και
τό σχήμα των γραμμάτων και τό πάντοτε παραλει-
φθέν ιώτα άνεκφώνητον της δοτικής, δεν είναι πα-
λαιοτέρα ή επιγραφή των ΆδριανοΟ χρόνων" είναι,
ο αυτη η εςης:

Ι-ΙΒΟΥΛι,. \ ι Ο Δ 1-1 Μ Ο Σ'Ο'§ I Τ Ε Λ Λ § \ Ν ■ ., \/ΝΟι
Σ Α Β Ε Γ Ν Ο Υ Τ Ο Υ Κ Ο I Ρ ΑΝ Ο Υ Α Ρ Χ I Ε Ρ Ε Ω Σ Α Ν Ε Θ II ΚΑΝΙ Ε Ρ Ε Τ Α
ΝΟΙΑΤΙ-ΙΠΡΟΣΤ1-ΙΝΠΟΛΙΝΚΑΙΕΠΙΜΕΓΑΛΟΥΥΧΙΑΕΝΔΙΑΝ

Π Ο Λ Λ Α Κ I

Ή βουλή [και] ό δήμος 0[ϋ]ιτελλίαν . . [λά]νο[υ θυ- Επειδή δ'ό πρώτον έκδόσας τήν έπιγραφήν δεν

γατέρα ; γυναίκα.; δέ] έσημείωσε τά μέτρα της,δεν φαίνεται μοι περιττόν

Σαβείνου τοϋ Κοιράνου άρχιερέως άνέθηκαν ίέρεια[ν νά προσθέσω αύτά εδώ. Τό υψος τών γραμμάτων
τής δεινός Οεου Ιπί εΰ] ^ 0;004^ άπόστοζσις τών στιχ. 0,007. Τό

νοία τη προς τήν πόλιν και έπί μεγαλοψυχία έν δια- ^χος ^ ^ - πλάτος 0>28>

τό δέ πάχος δεν ήδυνήθην νά μετρήσω, διότι ό λί-

ν[ο(Λαΐς, ην άπεδείξατο
πολλάκι.

θος είναι έντετειχισμένος.

Έν Αθήναις, τί) 16 Ιουνίου 1885.

Ν. ΝΟΒΟΣΑΛΣΚΗ

Έξήτασα έν Μεγάροις και τήν έπιγραφήν, ή
οποία έδημοσιεύΟη έν Κβνιιβ ΑγοΙιθοΙοο;. 1875, σελ.
19-22 ύπά τοΟ κ. ΒαγβΙ. Έν 28-ω στ. αύτής
τής επιγραφής, δ'που ό κ. Βα^βΙ αναφέρει . . . εας,
πρώτον γράμμα είναι υ, ώστε δύναται νά συμ-

πληρωΟή τό όνομα Τ[6"ρ]έας. Έν 30-ω στ. προ _

τοΟ ονόματος..... ίίρακ2είτου εγώ άνέγνωσα

[Άπ]ολλόδωρος, Τό δέ τελευταΤον όνομα είναι Διό-
δωρος Μάτριος' ουτω ή επιγραφή περιέχει ονόματα ΠΑΡ Ο Ρ ΑΜΑ

όχι τριάκοντα πέντε, ώς λέγει δ κ. Β&γβΙ; [αύτόΟ. _

σελ. 21], αλλά τριάκοντα εξ Μεγαρέων, καίταϋτα,

τής στήλης κάτω κολοβής ούσης, δεν είναι πάντα Σελ. 63 έν σημειώσει στίχ. 10? αντί ούτως ανά-

τά χαραχΟέντα έν τή επιγραφή. γνώθι όντως.

( Εξεδόθη -ζ?ι 15ϊΐ Ιουλίου 1885).
loading ...