Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — 10.1974

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20356#0008
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
REDAKTOR
Tadeusz Dobrowolski

SEKRETARZ

Andrzej M. Olszewski

KOMITET REDAKCYJNY

Adam Bochnak, Lech Kalinowski, Mieczysław Porębski,
Jerzy Szabłowski

Tłumaczenie streszczeń na język francuski
Krystyna Jachieć

Adres Redakcji:
Kraków, ul. Sławkowska 17

Redaktor Wydawnictwa
Anna Jamróz

Redaktor techniczny
Stanisław Rotnicki

—_

U NI V ERSITATS
BIBLIOTHEK

HEIDELBERG

___

Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo, Wrocław.
Oddział w Krakowie 1974. Nakład 700 egz. Objętość ark. wyd.
19,50; ark. druk. 11,50. Papier ilustracyjny kl. III, 80 g, 61x86.
Oddano do składania 23 VII 1973. Podpisano do druku i druk
ukończono w lutym 1974. Zam. 508/73. S-54 Cena zł 60.—
Drukarnia Narodowa w Krakowie

z<TŹS$ C
 
Annotationen