Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — 10.1974

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20356#0009
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

Ewa Nogieć-Czepielowa

Pozostałości dekoracji rzeźbiarskiej I katedry wawelskiej 5
Tadeusz Dobrowolski

Posąg Matki Boskiej w Wysocicach. 37

Romualda Grządziela

Twórczość malarza ikon z Zohatyna. 51

Bolesław Sobczyk

Rex imperator in regno suo. Suwerenność króla polskiego
w końcu XV wieku w miniaturach „Gradualu Jana

Olbrachta“. 81

Kazimierz Kuczman, Katarzyna Stangrett
Skrzydła ołtarza w krakowskim kościele Św. Krzyża
a obraz „Zwiastowanie“ malarza Jerzego w Muzeum Na-
rodowym w Krakowie.107

Andrzej Fischinger

Ze studiów nad twórczością Bartłomieja Berrecciego i jego
warsztatem. Nagrobki Szydłowieckich i Tarnowskich ... 117

Adam Bochnak, Stanisława Panków
Maciej Kusietek, Kmietek, czy Swiętek uczniem Jana

Michałowicza z Urzędowa.137

Jan Samek

Monstrancja paulińska z r. 1706 i relacja o niej Benedykta
Chmielowskiego oraz koral w rzemiośle artystycznym

w Polsce.. 147

Piotr Krakowski

Krajobraz w poglądach estetycznych romantyków nie-
mieckich .163

TABLE DES MATIERES

Ewa Nogieć-Czepielowa

Ce qui est reste de la decoration sculpturale de la Bre cathe-

drale du Wawel . 5

Tadeusz Dobrowolski

La statuę de la Vierge a Wysocice (La contribution

a l’histoire de la sculpture romane en Pologne). 37

Romualda Grządziela

Vactivite artistiąue du peintre des icdnes de Zohatyn . . 51

Bolesław Sobczyk

Rex imperator in regno suo. La souverainete du roi de
P ologne a la fin du XVe siecle illustree par les miniatur es du

„Graduel de Jean Albert“. 81

Kazimierz Kuczman, Katarzyna Stangrett
Les volets d’un autel inconnu a Veglise Sainte Croix de
Cracovie et „l’Annonciation“ du peintre Georges au Musee
National de Cracovie

Andrzej Fischinger

A propos des etudes de l’oeuvre artistiąue de Bartholomeo
Berrecci et de son atelier. Les tombeaux des Szydłowiecki et

des Tarnowski.117

Adam Bochnak, Stanisława Panków

Maciej Kusietek, Kmietek ou Swiętek eleve de Jan Micha-

łozuicz de Urzędów.137

Jan Samek

La relation de Benedykt Chmielowski, Lostensoir de 1706 au
couvent des Pauliniens et le corail dans les arts mineurs en
Pologne.147

Piotr Krakowski

Les idees esthetiąues des romantiąues allemands sur le paysage 163

107
 
Annotationen