Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 12.2009

Page: 134
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2009/0140
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4. Tomasz Dolabella, SS. Dominik, Franciszek i Jacek, około 1614. Kraków, kaplica Kaufmanów-Montelupich na piętrze wieży
pd. kościoła Mariackiego w Krakowie, ściana zach. — stan w trakcie prac konserwatorskich (fot. J. Kozina)

jących się do Boga, za pośrednictwem Jego Matki, za
przedstawicielami rodu Montelupich. Obecność św.
Franciszka i świętych dominikańskich sama w sobie
nie może budzić zdziwienia. Wiemy, że młodszy
brat Sebastiana II Montelupiego-Wilczogórskiego,
znowu noszący imię dziadka — Walerian, urodzony
w roku 1593 — wstąpił do zakonu Dominikanów53.
Natomiast o pewnym interesującym aspekcie obec-
ności w opisywanym obrazie w kościele Mariackim
obok siebie śś. Franciszka i Dominika wspomnimy
po rozpatrzeniu kwestii autorstwa malowideł.

Obrazy w kaplicy Kaufmanów-Montelupich,
jakkolwiek bardzo zabrudzone, dotrwały w do-
brym stanie i zasadniczo nieprzemalowane do
czasów ostatniego odnowienia oratorium w latach
2002—200354. Słabo czytelne i trudno dostępne, nie
mogły być prawidłowo zinterpretowane (w Katalogu
zabytków datowano je na XVIII wiek55). Po konser-

53 Zob. Quirini-Popławska, Montelupi..., s. 671; P.
Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965—1999. Słownik
biograficzny, Warszawa 2000, szp. 479.

;54 Prace konserwatorskie w kaplicy prowadziła firma „AC
Konserwacja Zabytków. Piotrowski, Kosakowski”, wykonaw-
cami prac przy omawianych obrazach były Bożena Mucha i
Agata Skowrońska.

55 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz.
2, Kościoły i klasztory Śródmieścia, 1, red. A. Bochnak, J. Samek,
Warszawa 1971, t. 1 — Tekst, s. 30.

5. Tomasz Dolabella, twarz św. Jacka, fragment obrazu
SS. Dominik, Franciszek i Jacek, około 1614. Kraków,
kaplica Kaufmanów-Montelupich na piętrze wieży pd.
kościoła Mariackiego w Krakowie (fot. J. Kozina)

134
loading ...