Rocznik Historii Sztuki — 34.2009

Page: 97
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs2009/0103
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
OGRODY WOLNOMULARZY W POLSCE NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU

97

1. Francis Denis Née ryt., Jacques Francis Le Barbier zw. l'Ainé rys.,
Monument projeté a la Gloire de J.J. Rousseau, miedzioryt,
papier 30,5 x 42. W posiadaniu autora

2. Alegoryczna rycina wolnomularska. Miedzioryt,
papier 16 x 10. W posiadaniu autora

:

'.> 'V'- Ч-v.v.

3. Masonie Cementary, Vancouver, Kanada. Kaplica 4. Masonie Cementary, Vancouver, Kanada. Żywopłot z wystrzyżonym
w formie świątyni egipskiej. Fot. K. Załęski cyrklem i węgielnicą. Fot. К Załęski

tów sztuki królewskiej oczywiste asocjacje. Rozszyfrowanie ukrytej symboliki od dawna absorbuje bada-
czy zajmujących się historią ogrodów10. Coraz częściej podejmowane są tego rodzaju badania także
w Polsce11.

10 M. Olausson, Freemasonry, Occultism and the Picturesgue Garden towards the end of the Eighteenth Century, „Art
History", 8, 1985, nr 4, s. 413-433; J.S. Curl, The Art and Architecture of Freemasonry. An Introductory Study, London 1991;
I- S v i r i d a, W poszukiwaniu ukrytych znaczeń. Park naturalny XVIII stulecia a wolnomularstwo, „Ars Regia", 2, 1993, s. 7-40;
e a d e m, Sady wieka fiłosofow w Polsze, Moskwa 1994.

1 C.Krassowski, Architektura romantyczna i romantyzm, [w:] Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej polowy wieku XVIII
i wieku XIX. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa, listopad 1963, Warszawa 1967, s. 301-324; Z. O s t r o w -
s к a-K ę b ł o w s к a, Architektura pałacowa drugiej polowy XVIII wieku w Wielkopolsce, Poznań 1969, s. 257; А. К ę p i ń s к a, Jan
Piotr Norblin, Wrocław 1978, s. 40-46; K. P a r fi a n o w i с z, „Według liczby". Masoński duch symboliki puławskiej kaplicy
pałacowej, Kazimierz Dolny - Puławy 1993; W. Pi wkowski, Arkadia Heleny Radziwiłlowej. Studium historyczne, Warszawa
loading ...