Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
8

hasis jamdudum ah eo conseSia ollm ctim hoc signo exjlahat m
Musrfo Francisci Mavire Ducis Urhini literatorum hominum , at~
que prtfsiantium artisicum tesiimatoris , sautorijque maximi , cui
idem Signum confilio doSiisfimi Petvi Bemhi, qm in sinum ejufdem
Principis gloriofijsimi convolaverat , impofitum suiffe serunt ; <jU.i
quum Apollinem (*) referre arhitraretur, in anticd ejufdem hafis ta~
huld literis , ut videtuv inargentatis, hanc epigraphen inscripsit

VT POTVI HVC
VENI

DELPHIS ET
FRATRE RELIC
/ T O

Jn Regium Mediceum Thefiaurum pofiea una cum signo translata
efi, quod sama Bacchum reserre uhique vulgavit; idque non pauci
ex nofiris , atque ex Viris exteris , qui Medicei Cimeliarchii anti-
quitates luflrarunt, sacile credidere . Addifonius in defcriptione fui
itineris , ut memorant , qui ejus lihrum mihi incognitum legerunt,
mire torqnet ingenium fuum ; nam ut mos efi eorum , qui nimia
celeritate antiqua opera contemplantur , pro DELPHIS, perperam
excripfit MUSIS , quare Apollinis Sigrsum cenfinit . Verum haud
referre pojje Apollinem coma ipfa capitis, quat hrevis efi, manifefle
declarat : neque etiam Bacchum repra?sentare adsirmaho ; nam
capilli ejus hrevijsimi funt contra id quod de Apolline, & Baccho
ait Tihullus lih. I. El. IV. v. 33.

Solis asterna est Phaebo, Bacchoque juventa ,

Nam decet intonsus crinis utrumque Deum.

Ea igitur verifimilior, virorumque doBorum calculo sacilius adpro**
handa videtur opinio , hunc Deum ex illorum numero efse , quos
Groeci E-jrnarK , Romani vero Deos PRJESTITES, PRALSIDES
adpellarunt, de quihus Ovidius in Faftis lih V.

Prae/litibus Maias Laribus venere Kalendse,

Aram constitui, signaque parva Deum.

Jli qtioque DII TUTELaRES apud Gruter. pag. 1. 7. COM~

MU~

(*) Fa/sum. Bembus enim fic hahebat perfuasum, hoc Signo Bacchum, non Apollinem repra-

sentari. Vide ejus verba addufta supra pag. 5.
 
Annotationen