Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
*4

to, & si quid esiet dllud . J-Lec illi accurdrttnt, inquit Proco-*
pius iib. 11[. Cap. XI. de Bell. Goth. Quod & ipse JEmi-
lius Mancinius in iaudata Pracfatione adnotavit : Et ne omnia,
inquit, defcribendo prolixior fim, P, C., omisia sacio his firoximis
diebus cum imyenta, tum reyerta , qua multos <vidisse juvity &
qttce, non ut antiquorum memoria deleretur a Belifario Jusliniani
Gloriofiffimi, ac ReligiosiJJimi Imjeratoris Duce , id enim bremus
secisset, sed\ ut Cinuitatem noftram a Gothis dirutam inflauraret,
jofita suisse credendum eft. Et Sebastianus Maccius de Port. Pis.
iib. I. Cap. XV. Et hcet potior earum pars yerierit , sepulta-
que suerit d Belisario in resiciendis Civitatis manibus , tamen
multa adhuc exflant, & fummam nobilitatem, ac dignitatem se-
serunt ; locupletes ita testes se exhibentes Pisaureniia
Marmora , maximam partem , dum antiqua Civitatis mxnia
diruerentur, reperta fuiise; quod & ipse diligenter locis, in qui-
bus effbisa fuerunt , consideratis, verissimum esse deprehendi,
Porro arcutn illurn , quem Jonge Aureliano antiquiorem otten-
di , quantum eonjedtura assequi possum , veterem Urbis Por-
tam fuisse mihi persuadeo, ut de arcubus Ariminensi, & Fa-
nensi compertum est . Sed, ut ad Inscriptiones redeam , ma-
nifestum est duas istas , hanc nempe , & aliam n. XXII, eo-
dem tempore Aureiiano dicatas, quum eodem C. Juiio Pri-
fciano Curam Agente constitutx fuerint . Quando autem id
acciderit, in notis ad aiteram Inscriptionem mqqiremus.

HERCVLl AVG. In nummis , & lapidibus, passim occur-
runt numina Augusti titulo insignita : Ayollo Auguftus apud
Grut. pag. XXXVI. 7. 8. 9. MLXVI. 5. , & apud Reines;
Ci. I. 44. VI. 67. & alibi . Imo ipse Hercules in Grut. p.
MLXIX. n. Reines Ci. III. 28. Don. Cl. I. log. , & in
nummis Commodi ; Quandoque etiam Gentilitio Imperatoris
nomine conspicua : ita supjiter O, M. Trajanus Grut. p. IV.
4. Xl. 3. Sol Alagabalus p. XXXII, 12. Fortuna Fla<via p.
LXXV. 5, Reinesius Ci, I. 44. putat ideo additum titulum
Augufti, quod adnlarentur fummas Puteffates , quas Diis aqua-
bant , quum his supplicare •videri vellent , fimul Auguftos
suorum temporum adorarent; quod se non absolute negare piofite-
tur Fabrettus de Col. Trajan. Cap. VIII. Fa<ftum ld etiam
fortasse , quod in illorum Numinum tuteia essint Imperato-
res , eaq; prxcipuo cuitu prosequerentur Neque mirum si
ab Augustis , quos tutabantur, Augustum nomen Dii mutuati
sint, quum a privatis quoqj & infimis hominibus nomina ac-
 
Annotationen