Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
bellum suscepit , in eoque occubuit . Dux fiiix ei fuerunt »
quarum alteram C. Sulpicius Galba duxit , alteram C. Grac-
chus , ut Plutarchus loco citato testatur . V. eofd.

AP . CLAVDiVS Ap. f. Cos. fuit cum Metelio Mace-
donico anno U. DCXL injusTu populi de Salassis triumpha-
vit . Anno DCXVl. cum P. Corneiio. Lentulo Censor fuit.
Biennio post Princeps Senatus ledus est Duas item ex
Antistia uxore fiiias suscepit , alteram in matrimonio Ti.
Gracchus habuit, altera Virgo Vestalis pietate erga Parentem
clara, currum, quo ille triumphans vehebatur, conscendit, ne
Tribunipi. triumphare ilium vetarent V. eosd»

C . GRACCHVS . C. Sempronius Gracchus, Ti. Gracehi
Consularis,. Censorii> & Triumphaiis Viri , & Cornelix filius,
T1. Gracchi frater, Orator optimus ab Opimio Cos, dum ter-
tium Tribunatum peteret inteifedtus est . Ineptum est plura
de hoc viro dicere, cujus Vitam diligentissime scripsit Piutar**
chus.

A . D . A . I . S . Ajsignari Darl Agri Jura Statuerunt :■
Solemnis formula agraria . Siculus Fiac. de Condit. Agror.
scrij?tiones in Centuriis srequetiter in<venimus t,ales> DATVM AS-
SLGMATVM fingulis personis certum modum :■ & , ne a nostris
recedamus , idem Fiaccus . In quibufdam regionibus Tluminum
modus afsignationi cejsit , in quibufdam •vero subsceci<vus reliBut
ejl ; in aliis> autem. exceptus , inscriptumq: FLVMINI ILLI
TANTVM , ut in Fifuurenji comperimus DATVM ASSIGNA-
TVMQ^ VT VETERA.NO . Hinc in fragmento. iegis Thorix in
Grut. pag. CCH. m VIR A . D . A . m Viri Ajfignandh
Dandis Agris; quas notas miror dodissimum Scaligerura inex-
plicatas prxteriissie.,

X I V.

Puria hacc Xnfcriptio exstaste dicitur prope saluberrimumt

O Valuculae fontem, septimo a Pisauro lapide Ariminum ver-
sus ad litus maris . Eam ideo Pisaurensium marmorum cen-
sui adnumerare libuit , licet non ignorem a Grutero inter
Spurias pag. IV. n. 3. ex Appiano referri , & Romx extra
Portam Flaminiam essie prodi , itemque a Gudio paullo ira?
mutatam p. GCCLXXIV. <5. * & Faleriis collocari.

XV.
 
Annotationen