Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Qstiensi Cl. II. 4. Colle6ft. Donianas , qux aucfcior in Gudio
habetur pag. LXX. 1. P. LVCILIVS Decurio, Tontifex II VIR
CENSORiAE . POT . QVINQVENNAL . dicitur . In Fra-
gmento Bononiensi Grut. p. CCCCLXXXXI. habetur QVIN.
QVENnalicia POTESTas & in Gudio p. XLIX. g. Q. IV-
LIVS si VIR. QVTNQVENN. M PRISCIDIVS si VIR EIVS-
D£M QVlNQyENNALIT. Ii porro, qui Quinquennalitate
funcfti esfent, Quitiquennalicii dicebantur, ut in lamina Canusi-
na apud Fabrett. Inscr. Dom. Cap. IX. n. 9. Quum vero
rursus siterabatur enim Quinquennalitas ] eum Magistratum ca-
pelserent , Iterum vel Bis Quinquennales. Grut. pag. CGCLIX.
3. CCCLXXIV. I. CCCXCIV. 4. CCCCXI. 3. CCCCXXII.
5. CCCCXXXII. I. CCCCLXXXI. 6. Fabrett. Insc. Dom.
Cap. VI. n. 61.

Quinquennales eum Magistratum in quinquennium gessiste,
ut ipsum etiam nomen denotare videtur , consentiens est do-
storum Virorum opinio . Cui quia refragari videbatur Pifau-
rensis haec, quam iliustramus, Inscriptio, praeoccupare oppositio-
nem studuit Eriius Norisius Cenot. Pisan. Dis. 1. Cap. 5: ibi
de Quinquennalibus disserens hxc habet . In Infcriytione Pi-
faurenji pag. CCCXXIl. 8. legitur: HVIC ANMO QVINQVEN-
'NAL. PETINI PRISCI MARITI EIVS OB MERITA EO-
RVM . Hinc tamen non infertur Quinquennalitatem fuifie annu-
um Magiftratum, nam ibidem honor a Plebe Uxori Petinii dela-
tus indicatur ANNO hoc esi , ut ^vulgo dicimus in un Anno
* Qmnquennalitatis Viri . Hxc Vir docfcus . Mihi tamen persua-
deri numquam poterit, Veteres in rebus posterorum memorias
mandandis diiigentisslmos, monumentum hoc pubiicum ita in-
certe signasse, ut reperiri nulio modo posset, quoto Magistra-
tus Petinii anno honor Abejenrs a plebe Pisaurensi delatus
fuerit, quum prompturn caeteroquin , & expeditum esset dicere
Anno primo, vel secundo, vel &c. Quinquennalitatis Petinii.
Mitto Grammaticse leges, quibus evidenter demonstrari poterat,
numquam Anno, quod vulgo dicimus in un anno, significari pos-
se . Quamobrem annuam aliquando fuiise Quinquennalitatem
existimo, quod etsi prima specie absurdum videatur, pluribus
tamen perpensis rnihi fit verosimillimum . Licet enim Quin-
quennales nomen hoc na6ti fuerint , quod primo Romanorum
Censorum exemplo Magistratum quinquennio gesserint , adeo-
que improbabile videatur contra ipsius nominis naturam an-
nuam tantum habuifle jurisdi&ionem ; verum tamen , quum
 
Annotationen