Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
a'

' r 7'i'

ip a quoquc Romana Censura in quinquennium instituta M.

^egamo T. Quintio CoiT. teste Livio lib. IV. c. 8. post no-
vem annos a x\lam. JEmilio Di&atore ex quinquennali intra
ex mensium ? & anni spatium reda&a fuit , ut idem Livius
oocet eod. lib. IV. c. 24. ; fimilem quoque immutationem
Qyinquennalitatem Coloniarum subiiise, manente tamen digni-
tacis nomine, probabile mihi videtur; Imo, quum eodem nihi-
lominus vigente nomine perpetuam aliquando fuiise illam scia-
mus cx antiquis Inscriptionibus, non dico in Cbllegiis, cujus
sexcenta sunt exempla ad rem non facientia, sed in ipsis Co-
loniis , & Municipiis , ut ex elegantissima Inscriptione conflat
in Gudiano Opere vulgata pag. CCVIIL 5. , quam Verulis
|pse Gudius vidit, ac descripsit.

L . ALFIO L . F . COR

VALENTINO H

VIR IT . QCL» P . MV .

Is VIRo ITerum QutnQuennali Verfetuo (*) MVnicipii ; non
est cur dubitemus annuam aliquando fuisse , ut ex noitra Inscri-
ptione apparet..

His ita firmatis facile intelligemus quo pa&o. quis fuerit
non solum bis, ut supra didum est, & tertium Quinquennalis,
sed etiam quartum Quinquennalis , ut in Inscriptione Ami-
tertina apud Gruter. pag. CGCLXXX. 6, in qua M. C AE-
SIVS . M . F . PAL . MAGNVS siVlR I . D . uVIR
QCL# iIil habetur; alias enim per viginti annos in eo Magi-
stratu fuisse M. Csesium vix credibile esset.

Age nunc Quinquennalium munera breviter percurramus.
Primo ad Quinquennales pertinebat censum in Colonia agere;
au&or est Livius lib.. XXIX. cap. 15. Censum in iis Coloniis
agi ex sormuld Romanis Censortbus data : dari autem placere
eamdem quam Topulo Romanoy deferrique Romam ab juratis Cen~
sortbus Coloniarumy yriusquam Magijlratu abirenttabularumque
illius exemplum alterum fortalse Romam mittebant , alterum
certe in Colonias tabulario servabant .. Hinc Cicero in Orat.

pro

s *) Eadem Inscriptio hahctur ex Schedit Manutianis Bibltpth. Vatic. in ColleEl. t)on. CJ.
V. 4. / ita describitur II .VIROII. P. M. V. reSlius sortasse . Quinquennali Perpetno
Municipii Verulani . Vertilis enitn exjiabat Inscriptio.
 
Annotationen