Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
gnc fucrunt * Quk ncget ? Verum quis fasces solis siViris
prxlatas contendat ? Florente equidem Republiea fasces mu-
nicipalibus Magistratibus negatos rede observat Gothofr. ad 1.
174. de Decurion. Cod. Theod.. , sed Duumviris Jidores tan-
tum cum bacillis permissos .. PoA Tiberii tempora, ut existi-
mat Norisius citato Cap. 3. Dis. I. in Cen. Pis. fasces etiam
ab eisdem usurpari ceperunt. Procedente tempore, aliis quo-
que Municipalibus, Magistratibus pridati; Aedilibus nempe: do-
cet idem Apulejus MileL lib. I. Sed quid ijiuds Voti gaudeoy
nam & lixas^ & ^virgas, & habitum prorsus Magiflratui con-
gruentem in te, <video : Annonam curamus, ait, 4$ JEdilem geri-
mus . At enim Aedilatus fuit alicubi summus, Municipiorum
Magistratus Ciceron. teste lib. XIII. Fam. Ep. 11. Conjlituen-
di Municipi caussd hoc anno ALdilem Jilium meum fieri <volui 4$
sratris sihum, & M. Casium hominem mihi maxime necejsarium
[ is enim Mugifiratus in nossro Municipo, nec ullus alius crea-
ri solet] Re&e quidem Arpini, non item Hypatae;, ubi prseter
iEdiiem alii quoque fuerunt Magistratus quj lib. III.. Miles.
Apulejum tamquam homicidam misfis li(ftoribus comprehende-
runt . Prxterea Aediles Ciceronis universam Municipii Arpi-
natis Rcmpublicant- administrabant; an non ideo Tullius. Bru-
to scribit, ut ex vedigalibus , quac in Provincia Gallia Aipi-
nates habebant 5 pecunias Legati ab Arpinatibus. missi celeriter
& expedite eo Proconsule exigerent ? Verum iEdilis Apuleii
ex iis iEdilibus fuit, qui in omnibus fere Coloniis, Munici-
piisque cieabantur , ut Viarum 5 iEdiumque sacrarum curam
baberent, sed prxcipue annonx: fuerunt enim- rebus venalibus
prxpositi> tibariis prxsertim, cupediisque quae vendi in popu-
lum solebant, ut julto pretio venderentur , ut erudite docuit
G. Panciroll. de Magis. Munic. cap. XIX. quorum munus Pi-
sauri ii nunc obeunt, quos Regolatori vulgo vocant . Et ve-
ro non soium ille se Annonam curare dilerte testatur: An-
nonam curamus, aity 4V Mdilem gerimus, 4st si quid ohsonare cu-
ps , uticsue commodabimus : ied etiam ubi audivit pisciculos
tanti Apulejo venditos fuisse , pro ^Edilitatis imperio voce
asperrima piscatorem increpavit , & novo sane coercendi mo-
do, ut venditorem poena afficeret , emptoris pisces nullo red-
dito pretio spargi-, & pedibus conculcari jussit. Quum igitur
jSEdiles (*) quoque fascibus usi sint , cui iisdem usos fuissc

K x Quin-

(* ) Prate? ALdtles Stvrrh quoque Aueuft/uikus concesjos sasces docet Arbiter in Satyr. &
q-uod prasdpue mirarus.. stjm, in poilibus triclinii fnices erant cum securibus fixi ? qiiorum

imam
 
Annotationen