Abati Olivieri Giordani, Annibale degli
Marmora Pisaurensia Notis Illustrata — [S.l.], 1738 [Cicognara, 3139] [VD18 11418427-nXX]

Seite: 80
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/abati_olivieri_giordani1738/0172
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3o

Sapzuf: srodiit h&c Inscriptio, dt pctrum diligenter excepta. Pri~
tnus, puto 9 •vulganjit Gahriel Simeoniuc Illustr. degli Epitas •
•Ant, 67. /W? sumgfit Gruterus, novaque de fuo menda adje-

s/V pag. CCCXXII. n. 8. Cluuerius , confequutus est ,

/^^2 emenda<vit, quadam corrupt Ital. Antiq. g. 611« Fabrettus
luscr. Dom. Cap IX* p 597.. Cln<verii quidem corretlionem fusce-
sit y at lagidem <vix inspexijse 'videtur; in quatuordecim enim li-
lnscriptionem describit , quum tresdecim tantum tuum e xem-
plar exhibeat; ea , quibns ab Inscriptione Fabrettum aberrare.
deprehendi, yW/ /oc/x adnotabo . Demum Cardinalis Norisius Ce-
not. Pisan. p. 73. eamdern pro re natd laudavit . Nemo tamen
integram exgUcationem vulgavit, /*//£ pluriwas , occurrunt,

dijficultates soluit, 9//0// singillatim pra&abo,.,

AEEINAE. Fabrettus l. I. edidit ABEIENAE ; hinc gentem
Abejenam illarum gentinm censui annumerat , qna in Gruteri
Tbefduro defunt . Simeonius vulgaverat ABEINXE; ac ego qui-
</(«» prorfus ignora , quonam ex inemendatQ exemsiari hauserit
Gruterus ALBIAE».

FLAMINICAE FISAVRI ET ARIMINI. In ea.s hic delabi
sncipimus difsicultates , quas mihi enodandas progosui . Horum
se-suentiumque njerborum nat.urdlis senfus efi 5 Abeinam Elamim-
cam suifie Pifauri , Arimini : Patronam njero municipii Fiti-
natium Pisaurensium . Quidam autem fine exemplo ejfe qjolentesy
eamdem feminam duplici sacerdotio funElam fuijfe, id fibi fumunty
Abeina Balbina raunera ita difiinguenda ejfe : Flaniinicae Pisau-
ri : & Arimini Patronae : Municipi Pitinatium Pisaurensium;
adeout de iliorum fententid Abein-a Flamimca fuit Pifauri , Pa-
trona. Arimini , Civis njero municipi Piiinatium Pifanrenfium;
ld Jl verum esiet, fingularis profeclo exijiimanda ejset hujus In-
scriptioms syntaxis; foflquam- e-nim insculptum fuer&t FLAMINI-
CAE PISAVRI, dici ftatim debmt PATRONAE ARIMINI, ro-
njunBio njero ET non inter primum & fecundum periodi mem-
hrum , /W tiltimum collocari , atque ita legi: FLAMINI-

CAE PISAVRIy ARIMINI PATR.ONAE,, ET MVNICIPI FITI-
NATlVM PISAVRENSjVM; aljoqui consufio minime potejl evitari«.

ut omni ex parte hac fententia corruat, erit ositende-
re, falsis illam dumtaxat niti fundamentis., Enimqjero fine exem-
plo non esii earndem feminam duabus in Coloniis Elaminicam suisie;
Ariminum, ut ne longius abeam, eadem illa Urbs, cujus Ftami-
nica fuit Abeina, praclarum nobis suppeditat exemplum in Grut»
p. CCCXXIL 2, er MLXXXVIll 15.

CAH-
loading ...