Abati Olivieri Giordani, Annibale degli
Marmora Pisaurensia Notis Illustrata — [S.l.], 1738 [Cicognara, 3139] [VD18 11418427-nXX]

Page: 89
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/abati_olivieri_giordani1738/0181
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
*9

jurls erat , si quatuordechn annorum silhim , vel sillam duodecim
amifijffent, trimofve duos, aut tres novemdiales; illud quoque anim-
adverfione dignum eft, folidum ex teftamento percipere conjuges po-
tuijse > fi uterque vel alteruter eorum nondum ejus aetatis fuerit,
qure ad prolem jufcipiendam a lege pr<efcripta erat , nempe fi vir
minor annorum XXV. suerit, aut uxor annorum XX- minor: item
si annos lege pr^finitos in matrimonio excefserint , nempe vir LX.
annos, uxor vero L.

Verum tametsi legis asperitas tot tantifque modis mitigata sue-
rit , tamen iis, qui ex lege matrimonio Je junxissent, ac in fupre-
mis tabulis amorem, quo conftante matrimonio incenft suerant, utL
li teft/siiatione fignfcare vellent, nihil gravius , nihil odiofius acc'u
dere poterat , quam liberd teftamenti siaciione privari . Et vero
fi prolem illis natura denegavit, id certe nulla eorum culpa acci-
debat; retatem autem a lege prafcriptam expeffiare, nempe ut vir
LX annos attigifset, uxor vero L., id prosetlo erat sortunce vo-
luntatem fuarn committere: nemo enim unius ufuram hor<e fibi ad
vivendnm datam ejse certo sc.it- ■ Quamobrem Imperatores infe-
cundis conjugibus idem jus, quo UH fruebantur, qui communes libe-
ro/ habebant, aliquando concefserunt , quod ^us commune libero-
iu>m dicebatur . S. Augufiinus cont. Julian. lib. II/ tale jus. ne-
gaturn suisse docet iis , quocum anni simul du&i & computati
centum tiansiiiTe dicerentur . Scepe tamen concefsum suifse difci-
mus ex duobus Ulpiani titulis > quos hatsenus expofui; ac Abeina
quidem Balbina aliud suppeditat: exemplum . Ex iis, quas ditia
Junt, sacile inteUigere pofsumus, Abeinam , ^/^«2 Zw illi pofita In-
scriptio suit, nondum quinquagefmum atatis annum attigisse: nuU
los ex Petinio Apro conjuge hber.os procreafse: nullos item ex prio-
ri conjugio ; Flamimcre enim univiree dumtaxat capiebantur , ut
Tertullianus teftatur de exhort. caftit. c. 11. & de monog. c. 17.
ac demum ab Imperatore jus commune liberorum, seu jus com-
rmmium liberorum impetrafse , nempe jus solidi ex viri tefta-
mento percipiendi, quod babuifset >, fi liberos ex illo fufcepifset. Quid-
quid de jttre liberorum diximus , mirisice consirmatur a Paulo J.
C. lib IV. Rscept. Sem\ T/t. 9, jF 9 ait ille: Jus liber.orum
mater habet, quae tres filios aut babet , aut habuit, aut ne-
que hubet , neque habuit; habet cui supersunt : habuit, quae
arrusit: negue habet , neque habuit , qux beneficio Principis
jus liberorum corssecuta est; cujus periodi ultimnm membrum, ca~
snm in Injcriptione noftrd memoratum reprafentat.

Nomen Imperatoris 3 qui Abeinas jus commune liberorum conccssit,

M con-
loading ...