Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Urbctna Tisaurcnjtum ftdtudm ex <tre conldto dedicdmit • ISLotdm
illdm Q. qtits, exsrejsam dignitatem FONT, Fontisicatus consequi-
tur , aliorum tdfidum exemgio interfretatus sum Quastori , nott
Quinquennati <> qua dignitas fost uVirdtus honorem perspicue signi*
sicatur in hoc lapide . Ita diserte in Gruteriano Thesauro gag.
CCCVI. 2. L. PORCIO QVIRIN. SATVRNINO PONTIF. QVAE.
ideft Qu&Hori legitur. Non enim Pontisices ger quinquennium crea-
ti y qui fuere tum in Collegiis, & Coloniis, tum in Municipis fer-
fetui , fosteriori •vero avo temforttrii , ut censet Norisius Dtst. I*
Pisanarum Tabularum auBoritate; quod fi in antiquis monumentis
PONT. QVINQ^dicantur, ut in Gruteriand Gaqa fag. CCCCXXXVII.
5. CCCCXLVl. 2. CCCCLXXIX. 1. duas eorumdem dignitates in
his exfreftas existimat idem Norisius. In iisdem Coloniis & Mu-
nicifiis suere Pontisices majores , qut ad similitudinem Pontisica^
tus maximi quo Roma Imperatores infigniti erdnt , interdum
etiam Pontisices maximi agpeltati sunt, ut colligitur ex ara Gru-
teriand CCCV 7. Pontifices graterea constituti minores, Diis itemr
dst Genio earumdem Coloniarum , & Municigiorum desutttti , &
Collegiis frafofitiy qui sacris saciundis jr&essent.

CVIVS DICATIONE . Ita saspe pro dedicatione Vid. &
Ciceronem pro Balbo cap. ir.

^ DEDIT DECVRIONIB SING 1« n XXXX AVGVSTAL
HS N XX PLEBEI HS N XII. Illud apud veteres in usu
fuit, ut qui statua aut biga honoraretur in illius dedicatione
ABVNDANTISSIMAS populo daret LARGITIONES sive pe-
cunise , sive panis auc vini ; epula item, viscerationes, EXI-
MIAm denique praestaret LIBERALITATEm . Mirisice mo-
rem hunc illustravit Plinius lib. X. epist. nq. Qui rvirilem%
inquit, togam sumunt, *vel nustitts saciunt, *vel ineunt magistra-
tum , 'vel ofus fublicum dedicant , solent totam Bulem , atque
etiam exiguum numerum *vocare, binosque denttrios, rvel fingulos
dare & epist. 118. Inuitatio & numero modum excedit^ & qua*•
fi ser corportt , non •viritim singulos ex notitid ad solennes ssor~
tulas trahit . Ac mihi quidem eximiam C. Aufidii largitio-
nem consideranti, duo notanda esse visa sunt: Primum ex pro-
portione pecunias , qua quis donatus fuit , Ordinem Augusta-
lium medium fuisse inter Decuriones & Piebem, quod pridem
animadverterat ChimentelL de Hon. Bisell. cap. XL. & Noris.
Cenot. Pisan. Dis. I. c. 6. Deinde magnas utique fuisse opes
Pisaurensium , qui tantum una largitione profuderint , neque
enim haec nisi magno fieri potuit , quum praesertim modum
adeo excedat a Plinio descriptum. ADIE-
 
Annotationen