Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
AdIeCTO PANE ET VINO . Plusquam juitum epulum
distribuit C. Aufidius . Nam prxter decem denarios singulis
Decurionibus , quinque Augustalibu?, tres Plebi, panem , &
vinum omnihus dedit . Panis & vini largitio habetur & in
Gruter. p. CCCXLVIL k CVIVS DEDICAT. DECVRIO-
NIBVS ET LIBERIS EORVM PANEM ET VINVM ET S-S
XX n ITEM MVNICIPIBVS S^S IIII N DEDIT.

ITEM OLEVM. Crescit adhuc EXIMIA C. Aufidii LIBE-
RALITAs j oleum enim quoque dedit in publicis balineis ad
lavationes . De olei distributione plura erudite Burmann. de
Ve&igal. dis. IIR, sed in eo faliitur , quod a Nerone pri-
mum ad voluptatem oleum datum scribat, quum diserte teste-
tur Dio lib. XXXVII. id a Fausto Sullx filio antea fadum.
Sub idem tempus, inquit, (Afranio & Metello Cos.) Fauftus
SulLz silius ludos gladiatorios in honorem patris exhibuit , popu~
lumque lauto connei<vio except, iisque balnea & oleum dona<vit«,
ISIon raro in lapidibus antiquis oleum populo divisum vidimus
ad usus, ut puto, vitas necestarios.: in balineis tamen ad volu»
ptatem, duplex est in Grut. exemplum: priirrum p. CCCLXXVL
5. ibi L. Caecilius Cilo HS N XXXX Municipibus Comensi-
bus legavit QVORVM REDITV QVOTANNIS PEk NEPTV-
NALIA OLEVM IN CAMPO ET IN THERMjlS ET BA«
LINEIS OMNIBVS QVAE SVNT COMI POPVLO PRAE»
BERETVR: alterurn p. CCCLXXVIII. x. ibi L. GAECILIVS
OPTATVS jubet die IIIL Iduum Junii EX -X-CC OLEVM
IN TEIERM. PVBLIC. POPVLO PRAEBERI. Omnium
vero luculentissimum in Fabrett. Insi Dom. cap. VI. n. 1 <54.
ibi L. Q&fidius Dexter Dedicatione^ statuae fortaste, DECVRIONI»
BVS VIR AVG. ET. PLEBLVRB. EPVLAS DEDIT ET OLE-
VM IN BALINEO POPVLO ITEM PLEBI PANES ET VI»
NVM. t

RALMEXS* Balineis . Hanc vocem antiquam esse testatur
Varro lib. VIII. de L. L. cap. 41. non raro in lapidibus
usurpatur, & quidem elegantissime . Cxterum non ex hac In»
scriptione tantum notas lunt balineae Pisaurenses , sed & ex
Ciceron. Philipp. XIIL 12. Alter, inquit Cicero, efi defignatus
(Tribunus ab Antonio) Visejus nescio quis , fortis, ut ajunt, la-
tro 9 quem tamen temperantem fuijse serunt Pisauri b&lneatorem:
hanc enim germanam esse loci hujus ledtionem nullus dubito,
licet secus quidam senserint. lllarum rudera A. D. 1532. dum
§eymus Dux Franciscus Maria I. novk murorum munitione

Urbem
 
Annotationen