Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ne , quam illuftramus , adhuc durat. Additur PECVNIAE
VALENTINI Noftri , vel potius Nummum HS DC , ut desi-
gnaretur pecunia a Titio Valentino relida, quum plures alios
Curatores Kalendariorum in Colonia Pisaurensi fuisse verosimi-
le sit, pluresque alias pecuniarum summas in certum opus re»
lidas, quarum administratio separatim concederetur . De Cu-
ratoribus Kalendarii vid. Pancirol. de Magistr. Municip. Cap.
XIV. & Norist Cenot. Pisan* Diis. I. cap. 3.

PATRONO vi VIR AVG. Fatrono Se<virum AuguftaUum»
Seviri Augustales totum ordinem Augustalium reprad'entabant.
Hinc qui Patronus erat universi ordinis Augustalium , Patro-
nus Sevirum Augustalium dicitur . Aliae quoque Inscriptiones
idem testantur . In Inscr. Dom. Cl. Fabretti cap. II. n. 251.
habetur Inscriptio M.. Silio Epapbrodito PATRONO SEVIRVM
AVGustalium posita; in Gudio pag. CXIX. 1. occurrit C. Cal~
e,vinius PATRONVS vi VIR. AVG. In Syntagm. Doniano CI.
V. i2g. Rutili® Eaullina SEVIRi AVGVSTales PATRONAE
OB M&RITA PATRlS ET IPSIVS posuerunt Inscriptionem.
COLLEG. FABR. &c. Vid. not. XLIV.

EX DIVI NERVAE EPVLAR.... Alterum huic versiculo
incubare mendum , subje<ftis pundis , ut dicebamus , ostendit
Giuterus . Reinesius Cl. VI. 24. postquam alimentarije peeu-
mx institutionem Divo Nervx retulisset, ait: Ruellas illas Di~
*ui Ner^va cum Alimentor , & pecunia alimentaria memora^ve*
rat laps Fisaur• 6. CCCCXL. Sed descriptores corruperunt in
pulas, & secerunt, ut nihil sere ibi intelligamus. Quamobrem,
quoniam homo ingeniosissimus Reinesius non est ausus locum
rruptissimum emendare, vitio mihi non detur, si lapidis pras-
Jio destitutus hanc laudem ipse quoque felicioribus ingeniis
reiinquQ

XXXIX.

MAnutius in Orthographia in V. Na<vius> & Gruter. pag.

CCCCXL. 7. Inscriptionem hanc ediderunt. Idem hic
M. Nxvius Jovi Optimo Maximo Inscriptionem posuit > quae
Colledioni nostrae prxfigitur. V. Not. L

X L.

BEneficio repetitce Gruteri Editionis integram exhibeo pul-
cherrimam Inscriptionem, quam mancam & mutilatam in
MSS. Colle&ionibus invenerampunda enim pro literis fugien-*

2 tibus5
 
Annotationen