Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
12 6

le&iones y & lapis , si modo superesl: , ubi sit, ignoratur *
CLAVENNIAE* Ita primum Fabrettus: iterum, CLAVE»
NIAE.

X L I I L

PR^elara bxc Inscriptio in basi statux visitur, A. D. 1440^
dum Monasterium, Corporis Domini di&um construeretur,
effossa . Integram primus exhibuit Fabrettus Infc. Dom. cap.
II. n. 252. Non omnium tamen antea eruditorum oculos fu-
gerat , ut patet ex Cluver. Ital. Ant. lib. II. cap. 6. Ortel.
Thes. Geogr. V. Pisaurum Cimarell. Istor. Gall. Senon. pag.
92. Illud initio animadvertendum, optimas este literas & pul-
cherrimas, & qux priorum Caesarum xvum redoleant.

AEDiL. II.VIR. Magistratus , quos C. Valentinus in
Colonia Julia Felici Pisaurensi gessit , iEdilitas nempe , Quat-
stura , & Duumviratus .

QVI TESF^MENTO. En ratio ob quam C. Valentino
statua, quac supra basim hanc stetit, posita fuit, quia scilicet
decies C.oloni;e legavit . Veteres in publicis hisce monumen-
tis non modo testamenta enunciarunt , eorumque conditiones,
verum etiam integra testamenta quandoque exscripserunt.

COLONIS COLONIAE IVL. FELIC. PISAVR. Pisaurum
Colonia primum deduda fuit P. Claudio L. Porcio Cols. A. U.
DLXX. Livius lib. XXXIX. c. 44. Eodem anno Colonia dua
Tollentia in Vicenum, Vifaurum in Gallicum agrum dedu&a sunt:
sena jugera in Jingulos data: di<viserunt agrum, coloniasque de-
duxerunt iidem niViri Fabius Labeo 4$ M. 4$ sX Eulvii
Elaccus & Nobilior. Vellejus Paterculus lib. I. 4tf quadrien-
nium poss Bononiam Visaurum , & Votentia dedu&a sunt; sed
nulio cognomine, ut ex cicatis Scriptoribus constat . Proinde
ex splendidissimis titulis Julia Felicis , qui in hac Inscriptione
ostentantur, alia, & quidem permagni momenti, innotescunt,
quantum per hxc involucra perspicere licet : nempe post pri-
mam illam dedudtionem , quam modo ex Livio & Paterculo
memoravimus , Pisaurum iterum Coloniam bis dedu6lam fuiste
a Sulla primum, deinde a C. Cxsare, & propterea Juliam Fe-
licem appellatam . Sed antequam progrediamur, gratise agendae
sunt immortales Viro dodlissimo Alexio Symmacho Mazochio ,
qui in elucidandis Colonix Juliac Felicis Capuas nominibus ,
nostra quoque illustravit . Scribit is in aureo Commentario
in Mutii/m Campani Jmphiteatri titnlum cap. I. §. 3. itaTres
 
Annotationen