Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
128

sortiter , nihil dttinet iispuMre . Id quum Vvittsgcs quoquc
pottciioribus tcmporibus considerasFet, nec milites, quos Pisau-
li Jn prresidiis collocaret , haberet , in ipsis belli principiis,
concrematis do.mibus, muros ad mediam partem delevit , ne9
inquit Procopius iib., ill. cap. 11. de beli. Goth. Romani his
occupatis ( Pilauro. nempe & Fano) negotium Gothis exhiherent
Belilarius vero.» ut Tatilae progreisiones moraretur, Pisauri mx-
rjia inliaurare, prxsidiisque m.unire constituit . Ergo, ut idem
Procopius prOiCequitur, noftu nonnullis ex eorum numero, quibus
samiUarius utehatur , proscifci juJJis , menfuram latitudinis , ac
longitudmis cujufque porta clam ab ipfis initam prohe tenuit, &
sores fahricajtus- munitas ferro fcaphis misit , c//;?2 his ad Sahinia-
num , Thorimuntum mandatis , illis muro aptatis- propere
sorihus tenerent se oppido> atque in tnto pofiti murornm ruinas
omnes quomodocnmque pofient, reBaurarent, mjefris lapidihus, ////■<?,
^ y? ^«/7 ejset aliud . /7/i accurarunt . Qutbus intellettis

Totilas cnm multis copiis eo contendit, faftoque periculo, /Zs 772///*
£0. ihi conjumptp tempore, quum expugnare non pojfet, re infeEld
epd castra pro Auximo locata nediit,

Mterum argumentu.m ex eo deducitur quod inter eos ,
qui C.atil.ime partes fo.vebant , colonos a L. Sulb. dedudos
enumeret Gjcero in II. Catilinar. Tertium genus efl &tate jam
(sffoetum , fed tamen exercitxttione rohusium quo ex genere ijle
cfl Mnnhus , nunc CatiUna successit . Hi, homines ex

iis coloniis , quas Sulla conssituit ,. quas ego universas ciuium
effe opt.imorum-, d?* fortijfimorum 'virorum fentio; tamen hi

sunt Coloni , ^/// /e insperatis repentinifque pecuniis sumptuofius
tnfolentiufque• jaBarunt . Hi dum adificant tamquam heati ,
prxdiis leciis, familUs magnis , comvinjiis apparatis dele-
Tha itiir, /« tantum &s a-lienum inciderunt, ///■ fi salnji efle uelint
& nJla fit iis ah inferis excitandus: & Cspe Saliustius in lib.
de B-ilo Catiiin. At vero tani idem Cicero Gallici agri ho-
mihes inter Catilinae. latellites memorat- in ead. Or. Video
cui Apnha tota fit attrihuta, ,. ^7// haheat Etruriam ^///

agrum Picenum-> qui Gallicum ; quam ipse Sallustius h. 1. Its-
jCrc? temporibus- in Gallia citeriore, atque ulteriore, /«

/zgro Piceno, Bruttio , Apuha motus• ; nempe illi, quos ante

Catilina dimiserat, inconfulte , /zr ueluti per dementiam cunsla fi-
tnul agere, nosiumis confiliis , armorum atque telorum comporpa-
tiomhus , fejlinayidb , agitando omma , plus tfrmoris , quam periculi
assecsrqnt. Quaio in Gallicum agrum Q. Mcteiium a se mis-

sum»
 
Annotationen