Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
consentiens est do&orum Virorum opinio • At in prima illa
Goloniarum dedu&ione, quae ex lege Triumvirali fadla est, Pi-
iaurum Coloniam deduxit Antonius , vel alius ejus auspiciis,
ut ex Plutarcho mox apparebit, non Augustus . Reliquum est:
igitur , ut Julix Pisaurensis Coloniae dedudio Divo Julio stne
controversia astignanda sit . Id vero Pisaurensium gloriam mi«
rifice amplificat , non solum quia Coloniae huc dedudae Con-
ditorem, & Parentem asterit Virum dignitate, dodrina, belli-
ca virtute maximum, verum etiam quia vel ex hoc Pisauren-
sis Urbis amplitudinem evincit , quum ex funebri oratione ,
quam Antonius de laudibus Cxsaris ad populum habuit apud
Dion. lib. XLIV. constet Colonias a Caesare dedu&as fuiste
mctjores iis Urbibus, quarum illi (iEneas nempe, ejusque nepo-
tes, posterique) Reges suerint.

Sed quoniam Colonias Pisaurum dedu<ftas memoravimus, non
abs re erit postremam hanc ab Antonio adscriptam ex Plu-
tarcho recensere; mox vero ipsum Plutarchi locum , qai to-
ties ab iis qui de Pisauro scripserunt, non sine aliquo dotfto-
rum ftomacho ingeritur, expendere. Ait itaque Plutarchus in
Antonio . Trodigia ante bellum (A&iacum nempe) b&c ferunt
suifle: Pifaurum urbs non longe ab Hadria , in qud Antonius
Colonos adfcripserat, terra hiatibus absorptum esi • Cstsare occiso
Senatusconsultum opera Antonii fa<ftum est de Coloniis dedu-
cendis . Appian. Civil. lib. II. eas tamen dedudas non fu-
iste, ex oratione Odaviani ad Antonium , ejusque responsione
apud eumdem Appian. lib. III. constat. inita demum Tri-
umviratus conjuratione, statim m Viri Colonias, quas debeban-
tur adhuc , exercitui promiserunt , & Urbes illi in praedam
dividendas nominatim proposuerunt . Appian. Civil. lib. IV.
Et quo alacrior redderetur exercitus Joft -gro^ofita <vi&ori<z jra-
miay gr&ter alia donativa, qtromijsa sunt eis XVIII» Italicarum
urbium tam opibits, quam agri bonitate , ac adificiorum yulchri-
tudine Jr&cellentium, quarum urbana, ac rufiica fradia non se-
cus, quam bello cagta diwiderentur . His promissionibus devin-
6to milite , ad bellum contra Brutum , 6c Cassium Antonius
simul & Augustus profe&i fuerunt: quo feliciter prossigato ad
sersol<venda sramia, ut ait Appian. Civil. lib. V. profe&us ejl
lmperatorum alter (Augustus) in Italiam, ut agros militibus di-
*videret , hoc enim elegit fropter 'valetudinem : Antonius <vero
tranfmarinas pronjincias getiit colle&urus gecunias, quas eis gro~>
miserant: idem tradit & Dio lib. XLVIII» Ut primum Au-*

R 2 gustus
 
Annotationen