Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
.Appianus citat. lib. V. Luciuin ad Antonianorum Colonias
consugilse, bellum adversus Cadarem paraturum : quumque
saris equites excurrifsent in Bruttiorum litora , ne Fompejus ea
cvafiaret , Lucius Jive timens , Jive Jingens se timere, ne contra
ipfum & Antonii liberos equitatus ille missus esfet, curjim se
contulit ad Antonianorum Colonias , colle&urtis ibi satellitium ,
Cafarem calumniando ut perjidum erga Antonium . En igitur
quando Pisaurum ab Antonio Colonia dedu&a fuerit, nempe:
A. U. DCCXIII, a L. Antonio Cos. M. inViri fratre , ip(i-
us M. auspiciis, Antoniani milites Pisaurum ex lege Triumvi-
rali dedu&i fuerunt: quanta porro veterum Fisaurensium inju-
ria, qui agris, te&is, omnibus denique suis rebus. misere fpo-
liabantur, nihil attinet disputare . Ex hac tamen dedu6lione,
qux tantopere Pisaurenses afflixit , antiquae amplitudinis non
leve nobis argumentum exoritur: idem enim Appianus tradit
Urbes iilas, qux a iliViris in prasmium militibus propositae
fuerant: Italicarum TJrbium tam opibus > quam agri bonitate, ac
adijiciorum pulchritudine pracellentium fuisTe.

An Augufius postea superato Antonio novos huc Colonos
adscripserit, merito quaeri potest . Scimus enim ex Dione lib.
LI. Augustum eos cowventus Italia , qui Antonii rebus Jiuduis
sent, extorres egisse , militibufque agvos eorum donavijie . EgO
vero, si mea hic libere proferenda sententia est, sub ipsa belli
A&iaci initia Augustum sibi Pisaurenses partim metu , partim
beneficio conciliaise existimo , Audiendus Dio lib. L. Casa-
rem Italia omnis (quos enim Antonius in Colonias deduxerat ,
eos Cafar partim metu , partim benejicio Jibi adjunxerat , cujus
rei caufsd inter alia Bononiam quoque Coloniam militibus conjii-
tuerat, ut a Je id benejicium, ii habere viderentur) Gallia, Him
spania... adjuvarunt in bello scilicet contra Antonium . Ete-
nim si Antonianis Colonis expulsis , novam Pisaurum Coloni-
am deduxiiset Augustus , in recensendis Coloniae Pisaurensis
cognominibus, Augustae appellationem , qua tantopere gloriari
par erat, utique non omisissent.

Nunc jam ad ipsum Plutarchi locum accedamus , quo
omnem antiquitatis laudem Pisaurensi Urbi inepte admodum
detrahere conatur non unus Scriptor , dum vetus Pisaurum
omnino absorptum , novum hoc postea excitatum somniantnr.
Non est hujus loci integrum authorum Catalogum contexere,
qui, ut superius dixi, vere pecudum. more , antiquiorem de-
scribentes, sua faciunt, quse ab aliis accipiunt, sive bona sint,
 
Annotationen