Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
*34

sive mala s adeo ut apud cordatos Viros nihil jam quicquam
authoritatis obtineat, etiamsi immanis sit, Scriptorum enume-
ratio j neque hujus item est loci justam de terrx hiatibus,
quibus Pisaurum absorptum venditant, instituere disputationem.
Sat erit in nostrorum hominum gratiam paucis quid de hac
ie sentiendum sit disterere . Prxfari tamen oportet , gratias
me maximas Plutarcho & debere , & agere , quod Antonia-
nam dedudionem solus tradiderit , qua ignorata parum certe
Pisaurensem illorum temporum historiam cognosceremus. Sed
quod ad prodigium attinet, pace tanti Scriptoris dicam, erra-
vit Plutarchus , quod nisi ostendero , culpam ego prxstabo.
3^egari non potest inter omnia , quas A6tiacam M. Antonii
cladem prxcesterunt, prodigia, nullum hoc , quod Plutarchus
narrat, horrihilius, illustrius etiam si vis, nullum fuisse . At
cur solus narrat Plutarchus , qui centum , & amplius annis
post pugnam A&iacam ssoruit ? cur silent quot quot aut cir-
ca eam nstatem vixerunt, aut res illoruin temporum conscripse-
runt? Julius Obsequens libellum de Frodigih, ut Viri do6ti
consentiunt, ex Livii historia consarcinavit, ac ipsa etiam Li-
vii verba plerumque usurpavit; ac quamquam Obsequentis li-
ber nonnullis lacunis deformetur, ubi tamen integer est, quod
ad prodigia attinet, nihil Livii historia opus est: profe&o m
Jiac parte incorruptus est Obsequens, ac ea quidem prodigia,
qux M. Antonii cladem prxnunciaverant, enucleate describit:
Statua eqtteftris Antonii domi corruit: equus gbaleratus in iyfim
con sjje&u seftinans concidit: quidam e gopulo sanguine 'viBimarum
prolapso restersam crtiore palmam groficiscenti dedit : sunefta h&c
iq>fi yrodigia sttere . Qui fit igitur, ut levia hxc perscripserit,
magnum illud & horrendum omiserit? Atqui is, quae Pisau-
ri alias acciderunt prodigia , accurate narrat ; scribit cap.
LXXIII. Ti. Graccho M. Juventio CoiT. noBe speciem solis Pi~
sauri adfulsiffe: rursus cap. CVIII. P. Cornelio Lentulo P.
Licinio Cols. Pisauri terra. fremitum auditum , muri qtinnas fine
terr&motu pajfim difieBas ciuiles gortendifte difcordias • At ipsum
Pisaurum terrx hiatu absorptum fuisse prxterit? idcirco itaque
tam atrox prodigium tacuit Obsequens, quia nihil de eo tra-
diderat Romanx historix parens Livius . Fatale sive Julii
Obsequentis, sive potius Livii silentium , alterum item fatale
silentium consequitur, Dionis nempe Cassii Romanarum rerum
accuratissimi scriptoris . Enumerat is omnia prodigia , qux
Antonii cladem portenderunt lib. L. Antonio autem clades ct>

pueris
 
Annotationen