Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
i6i

Ausidium dixeritj imo Titium Ausidium; Hx quo facile luspi-
cari quis poilit, Corneliam Oratoris filiam patris hereditatem
universam viro suo intuiisie: vix enim verosimile videtur, si Cor-
nelio fiiii, aut nepotes superfuiisent, ad quos propsus iilius laus
pertinuilset , M. Aufidium Frontonem in Inscriptione nostra
Corneiii pronepotem didum fuisse.

III. Fronto, seu M. Aufidius Fronto Consul, qui M. Aufi-
dio Frontoni filio monumentum hoc posuit, Consulatutn gessit
A. U. C. CMLII. Collega P. Cornelio Annulino si, quod
Collegium celebre est; & in antiquis Inicriptionibus, & in le-
gibus Imperatoriis siepissime merroratur . An eo anno,quo
Consul fuit, fiiium amiserit, eique inscriptionem posuerit, in-
certum ; scimus enim in vetustis inicriptionibus etiam eos,
qui Consulatum gesserint, non Consulares, ut mos Vetus erat,
sed Consules dici.

Duo nunc supersunt monenda . Primum Aufidios hos (si
conje&uris uti iicet) Pisaurenies fuisse, Coloniseque olim faci-
le principes , ut ex Inscriptione C. Aufidii n. XXXIV. con-
Hat: Romam inde translatos, lbidem Pratfedlura Urbi, pluribus-
que Consuiatibus inclaruisse . Deinde inscriptionem banc a
Boissardo, qui Romx illam esse icrsbit, avx inscuiptam reprae-
sentari ; inde suspicari possumus Aufidium Frontonem Consu-
lem fiiio suo Pisauri, ubi diem clausit , sepuichralem urnam
posuisse Inscriptione, quam dedimus, insignem; eamdem vero
Inscriptionem Romx in ara ad dulcissimi fiiii memoriam am-
plificandam conttituisse.

L X X.

}Neptam hanc scribendi rationem purxftis post unamquamque
iyiiabam inrerpositis in usu olim fuisse vetustx testantur In-
scriptiones, quas vide in Fabrett. de Col. Trajan. cap. VIII.
p. 258. & lnscript. Dom. cap. V. p. 374. & in elegantissi-
ma DiiTertatione ad S. Severx Mart. Epitaphium § X.

SP. F. Patet hinc Aurelium , vel in servili conmbernio,
vel extra legitimum matrimonium a Chabitione susceptum:
tales enirn homines Spurii fiiii dicebantur . V. Fabrett. In-
script. Domesticar. Capit. I. pag. 46.

LXXI.

X
 
Annotationen