Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
*12

silibat, ut ad amicam pcrgeret, in singulas nodes latere fieret
minor, quod quxrit trucuientus servus Sc. ii.

Quid maceria Ma ait, in horto qua eft, qns, in noHes fingulas

Latere fit mmor, quct iste ad vos damni permenstt, ft <viam ?
quia nempe lateres nequaquam calce duratos facilc adolescens
traniiliens dissipabat . Id , quod modo statuimus , confirmari
mihi videtur ex Siculo Flacco de Condition. Agr, qui mace-
rias descrihens neque calcis , neque luti, quo loco calcis usos
aiiquando fuissse Veteres, prout quoque nunc fit, docet Livius
lib. XXI. ullatenus meminit j ait enim : Maceris quoque, & qus
ex congeftione lapidum fiunty & qus manihus inBruuntur, non sem-
per aut terrarum excisiendarumy aut repurgandi agriy aut finem prs-
jiandi caussa fiunt: Diversi generis fuisse macerias docet Varro iib.
I. de R. R, cap, 14. Quartum sahrile fegimentum eft notisftmum ,
maceria; hujus fyecies fere quatuor: quod fit e lasiide, ut in agro
Tusculano: quod e laterihus co£lilihusy ut cn agro Gallico: quod e
laterihus crudis , ut in agro Sahmo: quod ex terra & lasillis
comgofitis m formis, ut in Hifjanta, & agro Tarentino • Porro
ne oculos praetereuntium Dderent, & ut firmiores contra ae-
ris inciementiam essent, te&orio opere tegebantur . Varro de
R. R, iib, III. cap. 12. quis ignorat seyta e maceriis ita efte
eportere in leporario, ut teciorio teEla fint, fint alta ? Co-
lumelia iib. V111. cap. 15. Ea tota maceries ls/vigatur opere
teElorio extra intraque . Sed antcquam macerias reiinquo, ve-
tus producenda est Inscriptio , quam Praeneste a se exceptam
nuper miiit Vir clarissimus Pompejus Compagnonius.

FL . T . F . PHOEBE VIVA FECIT

SIBI LIBERTIS LIBERTABVS

QVE POSTERISQVE EORVM IN

CVIVS MONIMENTI TVTELAM

DEDIT AEDIFICIVM MACERI

A CLVSVM CVM AGRO et c.

CVM OLLARIIS ET AEDICVLIS. De utrisque ita accu-
rate & erudite Fabrettus cap. I. pag. 15. & 54. ut nihil supra*

LXXXVII.
 
Annotationen