Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 208
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0214
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
22 D. Menclová, c. d„ strana 93.
23 D. Menclová, c. d., strana 83: „Talianski kame-
nári zhotovili aj všetky okná a dveře v tom čase osadené,
najma bohatý renesančný portál s profil áci ou pokrytou
typickými dobovými ornamentmi, vajcovcom a perlov-
com, ďalej nový portál do Velkej veže, obe okná v prie-
čelí i portál, z ktorého však ostala len římsa. Viedol na
široké volné schodiště, postavené do nádvoria medzi
budovou Eudovítovou a Barboriným palácom (týká sa
častí: Eudovítovo křídlo, širšie křídlo pri Velkej věži —
po požiari roku 1528). — O trenčianskom hrade pozři
aj článok D. Menclovej, Štátny hrad Trenčín, Pamiatky
a múzeá, IV, 3, str. 115.
24 Napriek dokladnému zameraniu portálu nie je už
možné uviest přesný rozměr výšky otvoru, keďže práh
je zničený.

25 D. Menclová, V. V. Stech, Červený Kameň,
Bratislava 1954, str. 31.
26 Tamže, str. 36.
27 Kolektiv, Architektura na Slovensku, Bratislava
1958, str. 66.
28 Kolektiv, Architektura na Slovensku, str. 67.
29 I. Kuhn, c. d.
30 Podklady, to zn. pôdorysy a pohlady niektorých
renesančných kaštielov a meštianskych domov som mal
zapožičané z archívu Slovenského pamiatkového ústavu
v Bratislavě, ako aj z Katedry dějin architektúry Sta-
vebné j fakulty SVŠT v Bratislavě a z KPÚ Prešov.
Za požičanie vyslovujem touto cestou moje poďakovanie.
31 Pozři aj v rozpravě citované publikácie!
32 Pozři poznámku 5.

Prinzipien der geometrischen Harmonie
und ihr Gebrauch in der Architektur der Renaissance in der Slowakei

Die Abhandlung Prinzipien der geometrischen Harmonie
und ihr Gebrauch in der Architektur der Renaissance in
der Slowakei analysiert die geometrische Harmonie
in der historischen Architektur der Slowakei. Anknüpfend
an die Methoden des Suchens geometrischer Propor-
tionalitäten der mittelalterlichen Architektur der Slo-
wakei handelt sich in dieser Abhandlung um eine geo-
metrische Analyse der Renaissance (siehe: A. Struhár,
Principy geometrickej harmonie a ich použitie v stredo-
vekej architektúre na Slovensku, ARS, 1968 — 1, II.
ročník -— Resümee in deutscher Sprache).
Interessant sind die Befestigungs-, oder Fortifikations-
bauten der Renaissance. Sie wurden um die Hälfte des
16. Jahrhunderts erbaut in der Furcht gegen den Ueber-
fall der Türken. Die Projektanten waren italienische
Fortifikationsingenieure wie Ferrabosco, Speciacasa,
Ferrari, u. a. Die Grundrisse der Bauten wurden nach
geometrischen Prinzipien gebildet.
Im ersten Teil wird die Entwicklung der Renaissance
in der Slowakei mit ihrer typischen Eigenschaften
erläutert. Mit einigen Worten ist die Situation in der
Naturwissenschaft behandelt, sowie die Anteilnahme
der Geometrie als Wissenschaft, beim Entwerfen archi-
tektonischer Werke der Renaissance.

Dem weiteren Teil — dem wesentlichen und ausführ-
lichsten der Abhandlung —• bilden geometrische Ana-
lysen der verschiedensten Bauten der Renaissance in der
Slowakei. Es folgen Analysen der geometrischen Harmo-
nie und der Proportionalität von Grundrissen, Räumen
und architektonischen Details.
Nach ausführlichen Untersuchungen vieler architek-
tonischen Werke (von welchen nur einige Beispiele vor-
geführt wurden) spricht der Autor seine Wahrnehmung
aus: „die Proportionalität der Architektur der Renais-
sance wurde ausschliesslich mit Hilfe der irrationalen
Proportionen erreicht. Der Entwurf der Architektur
mittels der sogenanten „Quadratur“ oder der „Trian-
gulation“ ist für die Renaissance fremd — sie fand neue
Wege, und es waren neue esthetische Ideale, die das
Schaffen zu einer Vollkommenheit und Schönheit
brachten.
Die Renaissance hat ein absolutes Masstab, sie ist
anthropometrisch. Dies sind die Eigenschaften der Re-
naissance, die uns auch Heute vielmals eine Belehrung
aus der schönen und reichen Vergangenheit unserer
Baukunst bieten“.

208
loading ...