Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: e
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0005
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BULLETIN

VAN DEN NEDERLANDSCHEN
OUDHEIDKUNDIGEN BOND.

TWEEDE SERIE.
APRIL/MEI 1912.

INHOUD: Ledenlijst. —Officieele
--berichten. — Plaatse-
lijke Musea, door H. E. van Gelder. —
Aanwinsten Nederlandsch Museum
voor Geschiedenis en Kunst, door
A. Pit.- Mauritshuis, door W. Martin.
Praehistorische grafheuvels op de
Renkumsche heide, door J. Goe-
koop-de Jongh.— De Amsterdamsche
poort te Haarlem. — De oude ge-
welfschilderingen in de kerk van den
H. Joannes Evangelist te Hoens-
broek, door Joseph Th. J. Cuypers. -
Provinciale Zuid-Hollandsche Ar-
cheologische Commissie. Verslag
over 1910. — Ontleeningen, door N.
Beets. — Nog eens het altaarstuk
van Cornelis Engebrechtsz., door
E. W. Moes. — Huize Torenzicht te
Poeldijk, door J. C. Overvoorde. —
Korte mededeelingen.

- VIJFDE -
JAARGANG.
No. 1 EN 2.

Het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond verschijnt op
onbepaalde tijden, in nummers van één tot drie vel. Zes nummers vormen een
deel. De prijs per deel bedraagt f4.— De leden van den Bond en de corres-
pondenten ontvangen het Bulletin gratis. Stukken voorde redactie te zenden
aan: Mr. Dr. J. C. Overvoorde, Plantsoen 43, Leiden, voorzitter, Prof. Dr. W.
Martin, Emmastraat 26, 's-Gravenhage, Prof. Dr. W. Vogelsang, Adm. v.
Gendtstr. 35, Utrecht, of Mr. N. Beets,Nic.Maesstr.105, Amsterdam, secretaris.


UITGEVER: S. C. VAN DOESBURGH, LEIDEN.
loading ...