Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: I
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
° INHOUDSOPGAVE. °

? ? ■*

Bladz.

Ledenlijst. 1

Officieele berichten.7

Programma der jaarvergadering.59

De algemeene vergadering te Leeuwarden 4—6 Juli 1912.123

Openingsrede van den voorzitter op de jaarvergadering.127

Jaarverslag 1911 — 12.129

Plaatselijke musea. I. Hun doel.7

II. Hoe moeten de plaatselijke musea hun doel bereiken?.177

Aanwinsten Nederl. Museum voor geschiedenis en kunst, door A. Pit . . . 16, 132

Mauritshuis, door W. Martin.20

De Haagsche museumquaestie, II.108

Andere Musea. 54, 170, 176, 224

Verslagen.39, 117, 167

Praehistorische grafheuvels aan de Renkumsche heide, door }. Goekoop de Jongh . 23

De Amsterdamsche poort te Haarlem.31

De oude gewelfschilderingen in de kerk van den H. Johannes Evangelist te Hoensbroek,

door Jos. Th. Cuypers.36

Huize Torenzicht te Poeldijk, door J. C. Overvoorde.48

Voorloopig bericht omtrent de schilderingen in de kap van de Zuider- of St. Pancraskerk

te Enkhuizen, door J. Six.51

Iets over Leeuwarden’s verleden, door R. Visscher.61

Beschrijving der Leeuwarder monumenten, door P. C. J. A. Boeles.72

De terp te Ferwerd, door P. C. J. A. Boeles.88

Heringa-state en het Popta-gasthuis te Marssum, door P. C. J. A. Boeles . . . . 91

De Franeker monumenten, door P. C. J. A. Boeles.97

Orgels (enz.) in de Groote kerk te Arnhem, door H. Portheine }r.183

De pastorie van Schelluinen en andere mededeelingen uit de omgeving van Gorinchem,

door W. J. Dingemans.203

Een vroeg-zestiende-eeuwsche woning te ’s-Gravenhage, door J. van Breen .... 209
Hollandsche monumenten buiten Europa.144

i
loading ...