Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 20
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0032
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
samengebonden vlechtjes, stemt namelijk overeen met de beschrijving van den catalogus.

De beeldhouwer Jacques Saly die zich door dit portretje als een kunstenaar van den eersten
rang laat kennen, werd in 1717 te Valenciennes geboren. Zijn leermeesters waren eerst Antoine
Pater, later Guillaume Coustou. Van 1740—48 was hij te Rome, in 1753 vertrekt hij naar
Kopenhage, om het bronzen ruiterstandbeeld van Frederik V te maken. Dit werk houdt hem
lange jaren bezig. Hij komt eerst na de onthulling van het standbeeld, in 1768 terug in Parijs.

Het is voorzeker aan dit lange verblijf in het buitenland en aan de tijdroovende
bezigheden welke hem daar hielden te wijten, dat zoo weinig werken van Saly tot ons
zijn gekomen en, dat zijn naam betrekkelijk weinig bekend is. De portretbuste van zijn

Fig. 5. Fig. 6.

leermeester Antoine Pater, in het museum te Valenciennes en die van de jonge Alexandrine
d’Etiolles laten hem kennen als een der besten uit den kleinen kring van achttiende
eeuwsche portrettisten die, door hun zoo hoog staanden, bij uitnemendheid menschelijken,
objectieven kijk, onze bewondering verdienen. A. PIT.

MAURITSHUIS.

Sedert de vorige opgave is het Mauritshuis met vier schilderijen verrijkt, waarvan
twee slechts korten tijd daar zullen verblijven. Het zijn Aert de Gelder’s »Tempelgang”,
aan het Museum geschonken door den Heer F. Kleinberger te Parijs; een mansportret van
Thomas de Keyser, in bruikleen van den Heer Humphry Ward te bonden, een mans-

20
loading ...