Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 39
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0051
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
De vier punten der schild- en gordelbogen dragen nog kelk of ananas (pommes
d’amour)-vormige bloemvruchten met zeer kleine bladeren.

De tegenstelling van de zware groote bloemen en de fijne kleine behandeling van
rankjes met bolletjes is zeer gelukkig, en hier niet te kras, omdat de bloemen zoo regel-
matig en mooi centraal in de groene-dragende spiralen staan. Deze middelbloemen zijn
over ’t algemeen radiaal in 6 of 8 gedeeld, met een middenkelk, of vrucht naar boven gericht.

Tegen den toren groot veld met roode grond, figuren, maar niet duidelijk te
onderscheiden.

JOSEPH Th. J. CUYPERS, B. N. A.

n .. . - — —= ■ ■ ■ - ■

PROVINCIALE ZUID-HOLLANDSCHE ARCHEOLOGISCHE COMMISSIE.

VERSLAG OVER 1910.

De Commissie bestond uit: Mr. J. C. Overvoorde te Leiden, voorzitter, prof. Henri
Evers te Delft, onder-voorzitter, J. A. Frederiks te ’s-Gravenhage, penningmeester,
Jac. van Gils te Rotterdam, C. H. Peters te ’s-Gravenhage, Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers
te ’s-Gravenhage en Jan Kalf te ’s-Gravenhage, secretaris.

Van wat de commissie over hare werkzaamheden in 1910 mededeelt, wordt het
volgende overgenomen.

Brielle. — Op het bericht dat het huis, Voorstraat 84, zou worden verbouwd is
een onderzoek ingesteld, daar dit huis een wel geschonden, maar toch nog zeer opmerkelijken
gevel bezit. Gelijkvloers is de gevel geheel verknoeid door moderne vensters, in de eerste
verdieping zijn van de oude ramen alleen de ontlastingsbogen met boogblokken nog onge-
wijzigd gebleven en ook in de tweede verdieping zijn de vensters vergroot. Dit gedeelte
is echter nog belangrijk om de fraaie behandeling van den door vier breede trappen
gevormden topgevel. Den eigenaar is op het belang van den gevel gewezen en hem is
verzocht bij eventueele verbouwing aan de Commissie daarvan te willen kennis geven.

Een fraai laat-gothisch deurtje uit het huis, Botermarkt 84, werd te koop aangeboden.
Het is aangekocht door het lid der Commissie, den heer J. A. Frederiks, die het geplaatst
heeft in het Kunstnijverheidmuseum te ’s-Gravenhage.

Delft. — De prachtige, uit 1548 dagteekenende preekstoel in de Oude Kerk alhier
was vroeger voorzien van een zeszijdig klankbord, waarboven een torenvormig bekroonde
baldakijn oprees. In 1838 is de bovenbouw verkocht en het klankbord zelf blijkbaar
gewijzigd. De torenvormige bekroning van dezen bovenbouw was jaren geleden door
Jhr. Mr. Victor de Stuers teruggevonden als versiering op een tuinkoepeltje en toen door
hem aangekocht. De heer De Stuers bood aan dit fragment aan de kerk ten geschenke
te geven, indien kerkvoogden bereid waren klankbord en baldakijn weder in hun ouden
staat te herstellen. Kerkvoogden verklaarden zich daartoe in beginsel bereid.

39
loading ...