Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 59
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0071
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
fr

r31

1

r

□ □ □ □

k

u-

^ □ □ □ □ ^

A11

A

1PROGRAMMA DER JAARVERGADERING

OP 4, 5 EN 6 JULI TE LEEUWARDEN.

9 9 9

DONDERDAG 4 JULI 1912.

n.m. 7 Vs uur. Samenkomst in het tramstation aan den Westersingel en vertrek per extra-tram
naar Heringa-State te Marssum, waar na bezichtiging van deze stins en van het
Popta-Gasthuis de Jaarvergadering wordt gehouden (alleen toegankelijk voor de
leden en correspondeerende leden van den Bond).

10.18 of 10.37 per gewone tram terug naar Leeuwarden.

10.31 of 10.50 aankomst te Leeuwarden.

VRIJDAG 5 JULI.

10 uur. Officieele ontvangst ten stadhuize.

lOV-i. uur. Bezichtiging van het stadhuis en rondgang door de stad in groepen, onder
leiding van eenige leden van de ontvangstcommissie, bestaande uit de heeren
Mr. W. J. van Welderen baron Rengers, eere-voorzitter, Mr. J. A. N. Patijn, burge-
meester, voorzitter, Jhr. Mr. P. A. J. van den Brandeler, Mr. W. B. Buma,
Mr. P. C. J. A. Boeles, Mr. M. J. P. D. baron v. Harinxma thoe Slooten,
Mr. J. G. de Hoop Schelïer, secretaris, allen te Leeuwarden en A. Draaisma de
Vries, burgemeester van Franekeradeel te Franeker. Bezichtiging van: het stadhuis,
de Oranje-zaal in het voormalige Stadhouderlijke Plof, van het Oud-Princesse-EIof
(woning van Jhr. Mr. van den Brandeler), de Oldehove. Vervolgens langs de
oude Waag en de Kanselarij naar het Friesch Museum.

U/4—21/4 uur. Lunch in hotel »De Phoenix” a ƒ 1.— per couvert.

2/3 uur. Van het tramstation per extra-tram naar Franeker.

3.15. Aankomst aldaar. Rondgang ter bezichtiging van: de Maartenskerk (grafzerken,
pilaarschilderingen), Martena-huis, het Stadhuis (oudheidkamer), het Planetarium,
oude gevels.

5.15 per extra-tram terug naar Leeuwarden.

6 uur. Aankomst aldaar.

6.45. Maaltijd in hotel »De Nieuwe Doelen” a f 2.50 per couvert. Na afloop bijeen-
komst in den Prinsentuin waar vermoedelijk een concert zal worden aangeboden.

5

59
loading ...