Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 90
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0102
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


KORTE MEDEDEELINGEN.Urnenvondst te Bakel. — De smid H. Rutten—Bergmans heeft te Bakel een urnen-
veld ontdekt, waaruit reeds een gave urn is te voorschijn gebracht.

N. R. Ct. 10 Juni 1912.

Kasteel Doorwevth. — Op voorstel van het bestuur heeft de Vereeniging Doorwerth
in hare laatste vergadering in April 1.1., zich neergelegd bij de beslissing van den Minister
van Binnenlandsche Zaken om de restauratie van het kasteel te doen geschieden volgens
de door Jhr. de Stuers en Dr. Kuypers aangegeven plannen. Als gevolg hiervan zullen
de gang en vestibule worden afgebroken.

Museum te Govinchem. — Den len juni werd het museum van de Vereeniging
Oud-Gorcum geopend. Het is geplaatst in het kortgeleden gerestaureerd huis »Dit is in
Bethlehem” aan de Gasthuisstraat aldaar, waarvan de krachtige renaissance gevel uit het
jaar 1566, met subsidies van Rijk en Provincie werd gerestaureerd volgens de plannen
van den Heer Ad. Mulder.

Gebouw voor het Departement van Binnenlandsche Zaken te ’s-Gravenhage. — Met
Augustus zal het ministerie van Binnenlandsche Zaken tijdelijk naar dat van Buitenlandsche
Zaken worden overgebracht, nadat dit laatste ministerie naar het Plein zal zijn verhuisd.
Het oude gebouw zal dan worden afgebroken en door een nieuw vervangen, in het
karakter van de regeeringsgebouwen aan den Vijverberg. Het bekende Torentje aan den
Vijver, zal blijven bestaan.

Bouwk. Weekbl. 13 April 1912.

R. K. kerk te Halsteren. — Na den bouw van een nieuwe R. K. kerk, werd het
oude kerkgebouw te Halsteren buiten gebruik gesteld. Thans is besloten, dat dit zal
gerestaureerd worden met behulp van subsidies van Rijk en Provincie, waarna het zal
gebruikt worden als gemeentehuis, waartoe het aan de gemeente is afgestaan. De kosten
van de restauratie worden geschat op 20.000 gulden, waarvan het Rijk de helft en de
gemeente 3/s zal betalen. Door Gedeputeerde Staten zal worden voorgesteld om het
resteerend eenvijfde ten laste te brengen van de Provincie.

N. R. Ct. 10 Juni 1912.

St. Walburgskerk te Zutphen. — Het onderzoek naar de crypt in onze St. Walburgs-
kerk is afgeloopen. Veel bijzonders heeft dat onderzoek niet opgeleverd. Alleen werden
de basementen van vier pilaren en eene fundeering gevonden, welke zeer waarschijnlijk
van een altaar afkomstig is.

De toegang tot de crypt bleek aan de noordzijde te wezen. N. R. Ct.

90
loading ...