Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 96
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0108
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
het bewaardershuis, de voormalige boerderij ot »koehujs ” waarin in aansluiting aan de
groote zaal van het slot, kort geleden een met smaak gemeubelde ontvangkamer, in
Lodewijk XVI stijl, is ingericht, naar een voorbeeld op Harsta-state te Hoogebeintum. De
voogd Mr. Buma, aan wiens toewijding voor een niet gering gedeelte de tegenwoordige zoo
verzorgde inrichting van Heringa-state te danken is, had ook hier de leiding. De heer
Frowein bouwde er een serre aan in den trant der gaanderijen rondom het Haagsche binnenhof.

Fig. 28. Het Popta-zilver (kandelaar, schotel, kan en snuiter). Uit Boeles,
Catalogus van het Friesch Museum.

Behalve dat alles heeft men aan Popta’s stichting ook nog te danken het beroemde
Popta-zilver (fig. 28), dat sedert 1881 in bruikleen werd afgestaan aan het Friesch Museum.
Hiervoor kan in hoofdzaak verwezen worden naar de n°s. 99—104 van mijnen geïllu-
streerden catalogus van het genoemde museum, waar ook de merken gepubliceerd zijn.
Al dit zeer fraaie drijfwerk werd te Leeuwarden vervaardigd. De beide kandelaars in 1670
door Claes Mensma, de groote schotel en kan in 1651 of 1671 door een nog niet met

96
loading ...