Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 163
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0175
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BOEKBESPREKING.

? ^ ^

DORDRACUM ILLUSTRATUM. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en
portretten, betreffende de stad Dordrecht. Bijeengebracht, gerangschikt en beschreven
door Mr. S. van Gijn. Deel IV (Supplement). Dordrecht, 1912. (Niet in den handel).

In 1908 verraste de bekende prentverzamelaar Mr. S. van Gijn ons met een keurig
uitgevoerden en degelijk bewerkten catalogus van zijn Dordracum Illustratum; thans is

De Groothoofdspoort, teekening door J. de Grave of door V. Clotz, 1672.

daarop als 4° deel een supplement verschenen. Wij wenschen den samensteller geluk met
dit supplement, dat weder op dezelfde royale wijze is gedrukt, en met de vele aanwinsten,
die hij hierin kan vermelden. Deze aanwinsten zijn van algemeen belang, omdat Mr. van
Gijn, gelijk hij reeds in de inleiding van zijnen catalogus van 1908 verklaarde, maatregelen
heeft genomen, dat deze unieke verzameling later voor zijne geboortestad behouden blijft.
Uit den aard der zaak zijn het grootendeels in de laatste jaren verschenen afbeeldingen,
doch daarnaast komen ook verschillende merkwaardige aanwinsten uit vroeger tijden voor,
die de reeds zoo belangrijke verzameling verder helpen afronden. Ook vindt men er een
aantal foto’s bij, die Mr. van Gijn speciaal voor zijne verzameling liet vervaardigen naar

163
loading ...