Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 227
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0239
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
fr--
—ï1

rn^ o

□ □

° r
1□ |P


k\\a d

□ □

° k

A °

-m-

□ □

k

A

IL—2-


—=u

REGISTER.

? -9 ?

Aanwinsten van het Nederl. Museum voor Ge-
schiedenis en Kunst te Amsterdam, met afb.,
16—20, 132—135; van het Rijksmuseum, 167;
van het Gemeentemuseum te Delft over 1911,
168; van »Oud-Dordrecht« over 1911/1912, 168;
van het Mauritshuis te ’s-Gravenhage, met afb.,
20—23; van het Gemeentemuseum over 1911,
168; van het Stedelijk Museum te Haarlem
over 1911, 168; van het Museum te Nijmegen
over 1911, 169; van het Museum Boymans te
Rotterdam over 1911, 169,

Abcoude (Zweder van), Zijn zegel, 122, 176.

Accama (B.), Portretten der stafofficieren van het
regiment Oranje-Nassau, 85.

Agricola (Gerhardus), prior van de abdij Klaar-
kamp, Zijn memoriesteen, 108.

Aken (Jacob van), bouwmeester, 76.

Albisetti (Batista), stuc-werker, 86.

Amsterdam, Aanwinsten van het Nederl. Museum
voor Geschiedenis en Kunst, met afb., 16—20,
132—135; Mej. Dr. E. Neurdenburg benoemd
tot assistente aan dat museum, 122; Aanwinsten
van het Rijksmuseum, 167; Aanbouw aan
het Rijksmuseum, 170—171; Het Koninklijk
Paleis, 171—172; Merken van Amsterdamsche
goud- en zilversmeden, 217—218; E. W. Moes,
directeur van het Prentenkabinet, overleden, 226.

Anna van Hannover, Haar portret, door Johann
Valentin Tischbein, 83.

Ariëns (Jan), 188.

Arnhem, Vereeniging tot stichting van een open-
luchtmuseum opgericht,54,118—119,224; Orgels,
orgelbouwers, orgelgebruik en organisten in de
voormalige St.-Martinus- en in de tegenwoordige
St.-Eusebius- of Groote kerk te Arnhem, met
afb., 183—202; Restauratie van een gevel inde
Rijnstraat, 224.

Arnhem (G.), 183.

Arnt, organist te Arnhem, 185.

Aylva, geslacht, 86.

Aytta (Viglius van), 79.

Baarlo, Plan tot restauratie van het kasteel, 119-

Bakel, Urnenvondst, 90.

Balck (Claes Bockes), bouwmeester, 85.

Barberino (Joseph), stuc-werker, 86.

Bast (Pieter), Plattegrond van Franeker, 97.

Bastier, fluitist, 190.

Beeldhouwwerk, Bustes van Mme le Normant
d’Etiolles en Alexandrine d’Etiolles, door Jacques
Saly, 19—20; Eikenhouten beeld van aartshertog
Maximiliaan, 57; Houten groepje: Christus geleid
door krijgsknechten, en andere monumenten te
Leeuwarden, met afb., 75—87; Beeldhouwwerk
op Heringa-state, met afb., 95; Grafzerken in
de Maartenskerk te Franeker, 101, 102; Marmeren
kop van Johannes den Dooper, toegeschreven
aan Benedetto da Maiano, met afb., 132—133;
Fortuna, met afb., 133—135,

Beelt (K.), Vertrek van Karei II uit Scheveningen,
104.

Beerstraten, De »Kaackbruch« te Leeuwarden, met
afb., 68.

Beets (N.), Ontleeningen VI : Lucas van Leyden
en Albrecht Dürer, met afb., 43—46.

Behangsels, 87, 106, 226.

Benedetto da Maiano, Marmeren kop van Johannes
den Dooper, toegeschreven aan —, met afb.,
132-133.

Bentinck, opperkerkmeester te Arnhem, 194.

Berckmans (Hendrick), Familieportret van Michiel
Adr. de Ruijter, 138.

Berend, orgelmaker te Emmerik, 185.

Bergen (N.-FL), Restauratie van een 16e-eeuw-
schen gevel, 224.

Bergh (Jan van den), overkerkmeester te Arnhem,
186.

Beverwijk, De toren der N.-H. kerk verbrand, 172.

Bierwisch, 183.

Bisschop (C.), Portret van de Koningin-moeder, 86.

Bisschop (Jan de), 141, 143.

Blooteling (Abraham), Portretten van Tjerk Hiddes
de Vries en Augustus Stellingwerf, 80.

227
loading ...