Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
X. EPIGRAPHISCHER WORTINDEX363

1. Gesamtindex
άγαθός: αγαθή Τύχη D 1, 1; D 5, 1; D 7, 1; F 7, 1; F 11, 1; F 12, 1; F 13, 1.
άγνεάρχης: άγνεάρχης διά βίου Β 10, 4; Β 28, 17; Β 29, 19; άγνεάρχης καί ιεροφάντης Β 43, 13;
Β 44, 15; ιεροφάντης καί άγνεάρχης D 5, 8.
άγνός: άγνοτάτη καί εύσεβεστάτη πρύτανις F 7, 2.
άγορανόμος: C 2, 4f.
άγω: άγειν θεοΐς ίερεΐα F 14b, 7.
άδελφή: ή άδελφή αύτής F 5, 5; μετά καί τής άδελφής F 13, 14.
άδε)<φός: άδελφδς του πρυτάνεως Β 32, 8; Β 36, 7; [Β 41, 6], F 5, 6.
άδύς: άδύτατα δαϊμον F 1, 4.
αδω: τούς παιάνας άδειν D 1, 13.
άειπάρθενος: Έστί’ άειπάρθενε F 3, 2.
αέναος: άέναον φως F 1, 4.
αθάνατος: "Ιστίη πρέσβα θεών πυρος άθανάτου μεδέουσα F 4, 1.
άιθαλής: ού μέρος άιθαλές δώκε πόληι νέμειν F 4, 2.
α’ίθω: τον πρύτανιν αίθειν πυρ έπί των βωμών D 1, 3; δτι δει τον πρύτανιν αίθειν πυρ έν τώ έτει έκείνω
έπί τών βωμών πάντων καί προσάγειν θεοΐς ίερεΐα καρδιουργούμενα καί έκμηριζόμενα . . ., άνάλογον
κατατελισκόμενα [F 14b, 5].
αίτέω: ταΰτ’ αιτώ δόμεναι F 4, 7.
άκροβάτης: ακροβάτης έπί θυμιάτρου Β 22, 9; Β 23, 8; Β 24, 21; Β 25, 7 u.
άλλος: σύν τοΐς άλλοις Β 24, 3; θεοί προγενέστεροι άλλων F 4, 3.
άλοφόρος: Β 10, 5. Oder Eigenname?
άμελέω: τό τε πρυτανείαν έξ είκανών άμεληθέν χρόνων Β 24, 5.
αναγράφω: άναγράψαι δέ αύτώ την πολιτείαν Α 2, 7; Α 2, 8; νόμοι πόλεως πάτριοι άναγεγραμμένοι
είσίν έν τοΐς ύμετέροις άρχείοις [F 14b, 1].
άνάθημα: ή διά φιλοδοξιών ή δι’ άναθημάτων Β 24, 4.
άνάλογος: ότι δει τον πρύτανιν αίθειν πυρ έν τώ έτει έκείνω έπί τών βωμών πάντων καί προσάγειν θεοΐς
ίερεΐα καρδιουργούμενα καί έκμηριζόμενα . . ., άνάλογον κατατελισκομένα [F 14b, 8].
άναλόω: τον πλούτον εις παν πράγμ’ άναλοΰσ’ άφθόνως F 3, 6.
άνανεόομαι: τού καί άνανεωσαμένου το ιερόν συνέδριον τών κουρητών Β 54, 2.
άνάστασις: προνοησαμένων τής άναστάσεως D2, 11; την άνάστασιν ποιησαμένου D 6, 6.
άνεψιά: άνεψιά γραμματέων καί πρυτάνεων καί άσιαρχών F 7, 3.
άνήρ: αποδεχόμενοι τον άνδρα Β 24, 9.
άνθρωπος: μετά τών άνθροόπων μου C 1, 6.
άντιγραφΐον: εις τό ιερόν άποθέσθαι άντιγραφΐον Β 24, 12.
άνύω: ήνυσε προσασίην F 4, 5.
άξιος: άξίως F 14b, 13.
άποδέχομαι: αποδεχόμενοι τον άνδρα Β 24, 9.
άποδίδωμι: τον όφειλόμενον άπέδωκε αύτώ κόσμον Β 24, 6; ότι με ύγιαίνουσαν τοΐς γονεΰσιν άπέδωκαν
F 7, 6.

363 ygj. auch c[en Index zu den Nachträgen S. 172ff.
 
Annotationen