Modus: Prace z historii sztuki — 10-11.2011

Page: 81
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/modus2011/0101
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MODUS

Prace z historii sztuki
X-XI (2011)

Janina Dzik

Polichromia Stanisława Stroińskiego w kościele
Bernardynek (Klarysek) we Lwowie jako przykład
recepcji grafiki w osiemnastowiecznym polskim
malarstwie monumentalnym

W Gabinecie Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie znajdu-
je się kilkanaście sztychów o tematyce religijnej pochodzących z pracowni
niemieckiego malarza i rytownika Josepha Wagnera (1706-1780), uprawia-
jącego głównie grafikę reprodukcyjną1. Wśród nich zwraca uwagę rycina
(22,9 x 15,7 cm) przedstawiająca scenę Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny zaopatrzona komentarzem: Assumpta est Maria in Coelum (ił. I)2.
Grafika ta nie była dotąd uwzględniana w pracach badawczych polskich
historyków sztuki. Natomiast identyczna rycina została omówiona przez
wiedeńskiego historyka sztuki Wernera Telesko w katalogu wystawy zbio-
rów grafiki Nordico-Museum w Linzu3. Rycina ta - jak pisał Telesko - po-
wielała w pewnym uproszczeniu obraz weneckiego malarza Giambattisty
Piazetty (1682-1754), stanowiąc jego lustrzane odbicie. Obraz wspomnia-
nego włoskiego malarza fundacji elektora Klemensa Augusta Wittelsbacha
(1700-1761), arcybiskupa Kolonii i wielkiego mistrza zakonu krzyżackie-
go, został zamówiony w 1735 r. i przeznaczony dla Deutschordens-Kirche

1 Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler, red. U. Thieme, F. Becker, Leipzig [b.<±],
t. 35, s. 40.

2 Gabinet Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, nr inw. 34 748.

3 W. Telesko, Meisterwerke europaischer Druckgraphik. Katalog der Graphischen Samm-
lung des Nordico-Museum der Stadt Linz, Linz 1999, s. 132-133.

81
loading ...