Modus: Prace z historii sztuki — 10-11.2011

Page: 229
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/modus2011/0272
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KRONIKA INSTYTUTU ZA LATA 2008-2010

JUBILEUSZ

Dnia 24 I 2009 odbyła się uroczystość wrę-
czenia Pani Mgr Helenie Małkiewiczównie
dedykowanej Jej księgi pt. Żeby wiedzieć.

WYKŁADY, KONFERENCJE NAUKOWE
I WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

ROK 2008

• Dnia 26 IV w sali konferencyjnej Audito-
rium Maximum UJ Instytut wraz z MIRIAD
Manchester Metropolitan University zorgani-
zował seminarium pt. The Legacy of 1968for
contemporary art in Central Eastern Europę
and beyond.

• Prof. dr. Aygiil Agir (przedstawiciel Turcji
w Komitecie Naukowym ICOMOS-IFLA)
z Mimarlik Fakiiltesi (Wydziału Architektu-
ry) Istanbul Teknik Universitesi była gościem
IHS UJ od 11 do 19 maja 2008. W tym czasie
wygłosiła dwa wykłady: Medieval Anatolia:
Seljuk period architecture (12 V) i Venetian
presence in the Byzantine capital (15 V 2008),
a także przedstawiła dwie prezentacje: Intro-
ducing the studies of history of architecture
in ITU (13 V) i Introducing the projects of
the department of history of architecture in
ITU (14 V).

• Dnia 2 VI w Instytucie prof. Willem Elias
(Vrije Universiteit Brussel) wygłosił wykład
pt. Contemporary Belgian art.

• W dniach 8-10 IX we współpracy Papie-
skiej Akademii Teologicznej i Instytutu od-
było się sympozjum naukowe pt. New Ap-
proaches to Byzantine Art and Archeolog}'.

• W dniach 22-24 LX Instytut wraz z Instytu-
tem Turystyki i Rekreacji Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie i Ojcowskim
Parkiem Narodowym współorganizował sesję
naukową pt. Sztuka i podróżowanie.
Program sesji przedstawiał się następująco:

(poniedziałek, 22 września)
Otwarcie sesji

Prof. dr hab. Krzysztof Przecławski (Uniwer-
sytet Warszawski), Kultura i sztuka a tury-
styka.

Prof. dr hab. Józef Lipiec (Instytut Filozofii
UJ), W poszukiwaniu piękna.
Dr Sabina Owsianowska (Instytut Turystyki
i Rekreacji AWF Kraków), Świat zwiedzany
jako muzeum. O rytuałach cywilizacyjnych
i roli dzieł sztuki w doświadczeniu turystycz-
nym.

Dr hab. Maria Hussakowska, Grand Tour
2007. Postmodernistyczne modele turyzmu.
Mgr Katarzyna Sosenko (Zbiory Rodziny So-
senko, Kraków), Kobieta w podróży (wpro-
wadzenie i otwarcie wystawy).

229
loading ...