Modus: Prace z historii sztuki — 10-11.2011

Page: 145
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/modus2011/0183
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MODUS

Prace z historii sztuki
X-XI (2011)

Joachim Śliwa

Zapomniana piramida w Piotrowicach
koło Kątów Wrocławskich

Wśród egiptyzujących zabytków dawnej architektury szczególną uwagę
zwracają budowle nawiązujące bezpośrednio do najbardziej znanej formy
starożytnego grobowca - do piramidy. Występowały one w sztuce nowożyt-
nej stosunkowo często i doczekały się sporej liczby opracowań1. Stosunkowo
wczesne budowle tego typu znamy również z ziem polskich; powstały one
na przełomie XVI/XVII wieku w kręgu wyznawców arianizmu, tzw. braci
polskich (Beresteczko, Krynica koło Krupego)2. Natomiast w XIX wieku cha-
rakterystyczny kształt egipskiej piramidy nadawano nieraz rodowym mauzo-
leom na północy i zachodzie kraju, na obszarze znajdującym się wówczas pod
panowaniem pruskim (Rożnów koło Kluczborka, Żabin koło Rapy)3.

1 Por. Die Pyramide. Geschichte - Entdeckung - Faszination, red. C. Tietze, Weimar-Berlin
2005; J.M. Humbert, The Egyptianizing Pyramidfrom the 18th to the 20th Century, w: Imho-
tep Today: Egyptianizing Architecture [Encounters with Ancient Egypt], red. J.M. Humbert,
G. Price, London 2003, s. 25-39. W obu opracowaniach odsyłacze do wcześniejszej literatury
przedmiotu.

2 Por. J. Śliwa, Najstarsza polska piramida. Grobisko ariańskie w Krynicy koło Krupego,
„Meander" 60, 2005, s. 350-355; tenże, Two Pyramids in the 17 th Century in Poland: Krynica
and Beresteczko, „Studies in Ancient Art and Civilizations" 10, 2007, s. 155-163.

3 Por. tenże, The Tomb Pyramid of the von Eben und Brunnen Family in Rożnów/Rosen
near KluczborkJKreuzburg, „Studies in Ancient Art and Civilization" 12, 2008, s. 119-126;
B. Piątek, „Piramida z Luschnitz", czyli egiptomania jako epizod w XIX-wiecznej historii
wschodnio-pruskiej rodziny von Fahrenheid, „Swiatowit" II (XLIII), fasc. A, Warszawa 2000,
s. 166-171, tabl. 34-^1.

145
loading ...